Arxiu d’entrades
Log In

Activitats oferides per al curs 2015-2016

Estimades famílies,

A principi de curs us vam convocar a una assemblea per explicar-vos totes les activitats i projectes que vol desenvolupar L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES de l’IES Simarro, doncs bé és l’hora de començar. Volem compartir i que participeu a les activitats que ja tenim preparades, són les següents:

1.- Curs per a l’autocontrol “Mindfulness”. Autocontrol i concentració. Us adjuntem una breu explicació i les butlletes d’inscripció.

2.- Excursió compartida per la comunitat educativa de l’IES Lluís Simarro, als paratges natruals de Xàtiva, prevista als incis de la primavera. Ja us donarem més detalls.

3.- Concurs de fotografia per racons emblemàtics de Xàtiva, adreçada a tot l’alumnat, estem preparant les bases per a la participació i inscripció. Podeu animar als vostres fills i filles per a que busquen el racó de Xàtiva que més els agrade per fotografiar-lo.

4.- Biblioteca Tutoritzada. Aquest projecte està vinculat a una línia de treball encetada al centre. Consisteix principalment en mantenir oberta la biblioteca de l’institut per les vesprades amb la finalitat que els alumnes que ho necessiten acudisquen per fer deures, repassar i estudiar sempre acompanyats de persones adultes les quals interactuen amb ells, promovent un dialeg per donar respostes més adients a les dificultats que tinguen en les seues tasques.

Per poder encetar i dur endavant aquesta activitat calen voluntàries i voluntaris, familiars dels alumnes, que tinguen disponibilitat horària per acudir a la biblioteca per les vesprades. Penseu que quants més voluntàries i voluntaris millor ho podem organitzar i menys costós ens resultarà. Per altra banda dir-vos que és una activitat atractiva en la qual compartim coneixements amb els nostres fills i filles afavorint així el seu aprenentatge. Us adjuntem un escrit per participar com a voluntàries i voluntaris a la biblioteca tutoritzada.

Tenim la il·lusió de fer realitat el somni de la participació, col·laboració i acció conjunta de les famílies i el centre que permeta millorar els aprenentatges dels nostres fills i filles. La Junta de l’AMPA vol comptar amb totes les mares i pares com a part activa d’aquest somni, “junts i entre totes i tots serem millors”.

Esprem comptar amb la vostra participació en les diferents activitats, sent una oportunitat més de compartir l’educació dels nostres fills i filles.

Xàtiva, 20 de gener de 2016

Rebreu una cordial salutació

La Junta de l’AMPA.
Què és Mindfulness?

El seu objectiu és permetre’ns veure la realitat com és, fent veure les causes profundes del nostre sofriment i buidant la nostra confusió mental. Ens trobem sols amb la nostra ment per poder escoltar, sentir, observar i tocar per construir l’autocontrol i autoconcepte. Contemplar els continguts de la ment – pensaments, emocions, etc.- tal com són, sense reaccionar ni embolicar-se amb ells, és una experiència profundament alliberadora i terapèutica.

L’atenció plena ens ajuda, entre moltes altres coses, a:

1. Millorar la concentració i la precisió en tasques complexes.

2. Millorar la qualitat de la comunicació i les relacions.

3. Elevar la claredat del nostre pensament i les intencions.

4. Millorar l’eficiència i la seguretat en el treball.

5. Enforteix la seguretat i la confiança en si mateix.

Aquesta tècnica permet ajudar als nostres fills i filles a controlar les seues emocions i sentiments, a ser capaços de concentrar-se en les tasques que són més importants, a focalitzar tota l’atenció per poder gestionar i donar respostes als problemes personals o escolars.

El taller també està dirigit a les famílies amb l’objectiu d’aconseguir un autocontrol de les emocions que permeta millorar les relacions i la comunicació amb els nostres fills i filles.

Aquest tipus de taller ens permet aprendre a relacionar-nos de forma directa amb allò que està ocorrent en la nostra vida, al moment present. És una forma de prendre consciència de la nostra realitat, donant-nos l’oportunitat de treballar conscientment amb el nostre estrès, dolor, malaltia, pèrdua o amb els desafiaments de la nostra vida. En contraposició, una vida en la qual ens trobem més preocupats pel que va ocórrer o pel que encara no ha ocorregut, ens condueix al descuit, l’oblit i a l’aïllament, reaccionant de manera automàtica i desadaptativa.

Així que us animem a participar.

Els tallers consten de 10 sessions, d’una hora setmanal, distribuïdes de la següent forma:

Dilluns dia de les mares i pares: 19:00h – 20:30h

Dijous dia dels xiquets i xiquetes:
16:00h – 17:00h de 1r i 2n d’ESO
17:00h – 18:00h 3r , 4t d’ESO i Batxillerat

Els preus són: 10 € al mes per als socis i 20 € al mes per als no socis. Aquests preus són una col·laboració, l’AMPA assumeix el 75% de la resta de la matrícula.

Si esteu interessades o interessats en participar en aquests tallers empleneu la butlleta d’inscripció i dipositeu-la a la bústia de l’AMPA, situada a la consergeria del centre. Abans comencen les sessions.

 

TALLER_MINDFULNESS

Instruccions per matricular-se

 1. Descarrega’t aquest fitxer en PDF (cliqueu sobre la imatge de baix), cal que el descarregues a l’ordinador per tal de poder editar-lo, no podràs escriure en aquest fitxer editable en PDF si no l’obris des del teu visor de PDF. No podràs editar-lo des de l’ordinador.
 2. Ompli el fitxer mitjançant l’ordinador, en cas que no t’aclarisques pots omplir-lo a mà.
 3. Imprimeix el fitxer amb les teues dades.
 4. Lliura el document a la bústia de l’AMPA, situada a l’entrada, junt al vidre transparent de consergeria.

Si tens qualsevol dubte ens pots escriure utilitzant l’adreça de contacte que oferim en l’apartat de contacte d’aquesta mateixa web.

 

Escola d’empoderament

Des de l’Ajuntament de Xàtiva, Regidoria de Dona i Igualtat ens arriba la següent informació sobre diversos cursos de Tecnologies de la Informació i la Comunicació adreçat a les dones.

Selecció_025

Xarrada-Taller informatiu sobre la violència de gènere entre joves i adolescents

Des de la Regidoria de la Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva hem rebut una convocatòria per tal d’assistir a una xarrada sobre la violència de gènere entre joves i adolescents.

Extracte de la carta rebuda

S’està observant un dolorós augment de situacions de violència entre jóvens d’edats cada vegada més primerenca pel que, enguany, la campanya es dirigeix prioritàriament a jóvens amb edats compreses entre 13 i 14 anys havent posat en marxa, com a principal activitat, la implementació de tallers dirigits a alumnat de 2n de l’ESO en centres educatius de Xàtiva.

Considerem també necessari oferir a mares i pares informació i ferramentes educatives per a acompanyar els seus fills i filles en el seu procés formatiu, prevenint situació de violència en les seues relacions. Amb este fi, hem previst realitzar una Xarrada-Taller sobre “Prevenció de la violència de gènere entre jóvens i adolescents” dirigides a AMPAS de Centres Educatius d’Ensenyament Secundari de Xàtiva.

La sessió tindrà lloc el dia 28 de gener a les 18:00 hores en la segona planta de la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Amb l’intenció de portar a terme la Xarrada-Taller es demana als distints IES de Xàtiva que es posen en contacte amb les AMPAS corresponents per tal d’informar-les. Podeu ampliar informació en l’adreça de correu electrònic servicioinfodonaxativa [@] gmail.com

Contingut del taller

Facilitador de taller: Pedro Juan Garrigós

XERRADA TALLER PER A PARES I MARES: PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ENTRE
ADOLESCENTS I JOVES

 • Afavorir l’anàlisi de creences i valors que sustenten actituds sexistes dins l’àmbit familiar.
 • Dotar els progenitors d’estratègies bàsiques per a la identificació de situacions violència de gènere experimentades pels seus fills/es.
 • Promoure patrons educatius alternatius a conductes sexistes dins l’entorn familiar, així com factors de protecció enfront de la violència de gènere.

Durant la sessió de dues hores de durada es treballarà una primera fase de reflexió en voltant de les creences i patrons familiars sobre els models de parella saludables i perillosos, en la segona part es treballen els vincles amorosos i la seva creació, i una tercera part de generació d’alternatives  sanes i eines per poder acompanyar a les i els adolescents cap arelacions de parella autònomes, lliures i responsables.

XarxaLlibres: Xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat els procediments per tal de participar en el la xarxa de llibres compartits als centres escolars.

xarxallibresWeb de la Conselleria referent a XarxaLlibres

Selecció_015Sol·licitud de les famílies per a participar
en el programa Xarxa Llibres
de text de la Comunitat Valenciana.
Curs 2015/2016

 

b

 

Procediments per a les famílies

pdfInstruccions de l’Ajuntament de Xàtiva
Sobre les bases de XarxaLlibres

 • Emplenar el full de manteniment de tercers, que bé el faciliteu vosaltres a cada xiquet, o bé se’l podran descarregar de la web de l’Ajuntament, emplenar-lo i acudir a a seua oficina bancària perquè els pose el segell.

  [Decarregueu el full de manteniment de tercers clicant la imatge]

  manteniment_3

 •  

 • Entrar en la plataforma XARXA LLIBRES (a partir de l’1 de desembre), emplenar la sol·licitud amb el NIA de l’alumne, el codi del centre, la relació de llibres que ha comprat, el CIF del proveïdor, el número de compte corrent, etc. Caldrà imprimir la sol·licitud. Aquesta plataforma no esta disponible encara, avisarem per tal que es puga entrar de forma fàcil.
 • Adjuntar els tiquets o factures originals o còpia compulsada.
 • Acudir a l’Ajuntament de Xàtiva i registrar l’entrada de tota la documentació.

Als efectes del programa de gratuïtat Xarxa de Llibres s’entén per:

 • Llibre de text: material imprés de caràcter durador, en el qual s’arrepleguen els continguts corresponents al currículum vigent d’una àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell. NO s’inclouen atles, diccionaris o semblants destinats a la biblioteca del centre, ni llibres de lectura.
 • Llibres de text digitals susceptibles de ser utilitzats: Amb caràcter excepcional, per al curs 2015/2016 es podrà incloure el material digital amb llicència limitada a un curs escolar. També s’inclou el material informàtic de caràcter no inventariable, que es requerisca per al desenrotllament de les activitats derivades del currículum en el centre i s’arrepleguen els continguts corresponents al currículum vigent d’una àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell.
 • Material curricular: aquell material que, sense tractar-se de llibres de text, té un caràcter complementari als mateixos i es requereix per al desenrotllament de les activitats derivades del currículum en el centre. Excepcionalment, als efectes de l’actual convocatòria, també es considera material curricular els quaderns de l’alumne associats al llibre de text.
 • NO s’inclou el material inventariable, com tablets, ordinadors, cadires ergonòmiques, taules, etc. Ni un altre com motxilles, llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, material esportiu, etc.

 

Per a qualsevol aclariment, les famílies poden telefonar al: 900- 20 21 22

NOTA INFORMATIVA – LIBROS –

La Directiva del Ampa del IES Lluís Simarro de Xàtiva les comunica que
tras la finalización del curso académico 2012-2013 y ante la buena acogida del
servicio ofrecido del banco de libros de texto, pone en conocimiento a sus afiliados
la puesta en marcha del Banco de libros para el próximo curso 2013-2014
a fin de poder ayudar a las familias
afiliadas al Ampa del instituto del IES Lluís Simarro para la obtención de los
libros de texto con los descuentos de mayorista y rebajas de precio del banco
de libros según las  condiciones establecidas.

Asi pues, se recuerda que para poder acceder a los servicios del banco
de libros y reservas, se deberá de estar al corriente del pago de la cuota para
el curso 2013-2014 .

Para mas informacion dirigirse a ampa@ieslluissimarro.org

Recull de premsa FAPA-València 5 de juliol de 2013

El nombre de mestres suprimits
triplica el de l’any passat

Són
923 mestres funcionaris de carrera que s’han de recol·locar per les retallades
de plantilles i de l’arranjament escolar

El sindicat
STEPV ha denunciat l’alarmant xifra de mestres suprimits enguay. La modificació
unilateral per part de Conselleria de les plantilles de primària i l’augment de
ràtios generalitzada en tota l’etapa de primària, ha provocat la supressió de
923 llocs de treball, el triple que el curs passat. D’aquests 923 mestres, 744
han estat suprimits enguany. El major nombre de supressions coincideix amb
l’aplicació l’any passat de l’augment de ràtios pel Decret
Wert.

Manifestació
del professorat contra les retallades

La
modificació unilateral per part de Conselleria de les plantilles de primària i
l’augment de ràtios generalitzada en tota l’etapa de primària, ha provocat la
supressió de 923 llocs de treball, el triple que el curs passat (301 mestres),
segons ha denunciat el sindicat STEPV.
D’aquests
923 mestres, 744 han estat suprimits enguany, mentre que els anys anteriors, el
nombre de mestres suprimits és el següent: 3 de 2005; 2 de 2009; 6 de 2010; 15
de 2011; i 153 de 2012. Tot aquest personal encara no ha pogut obtindre
destinació definitiva en el procediment de concurs de trasllats i, “amb les
retallades d’enguany, serà més complicat que troben plaça definitiva en el
pròxim concurs”, han lamentat fonts del sindicat.
Com es
pot comprovar, el major nombre de supressions coincideix amb l’aplicació l’any
passat de l’augment de ràtios pel Reial Decret-llei 14/2012 (Decret Wert),
ratificat al País Valencià pel Decret 73/2012 del Consell. El 2013, aquest
augment tan significatiu de mestres suprimits es deu, a més, a la retallada de
les plantilles de primària, que ha comportat la pèrdua de més de 400 llocs de
treball, com ja va denunciar el sindicat quan la Conselleria va modificar les
plantilles el gener de 2013.

A aquest llistat, cal sumar els mestres que
han perdut la plaça en el seu centre de la seua especialitat, però han pogut
adscriure’s al centre per una altra especialitat, també com a conseqüència de la
modificació de les plantilles. En total, són 303 mestres els que s’han pogut
recol·locar al propi centre. Per tant, són 1.047 els mestres suprimits aquest
any 2013 que, sumats als suprimits d’anys anteriors, sumen 1.226 funcionaris de
carrera que han perdut el seu lloc definitiu en els darrers anys i que han de
participar en els procediments de recol·locació d’aquest mes de juliol el pròxim
dia 4 i 5, si opten a recol·locar-se al propi centre, o del 12 al 15 de juliol
en les adjudicacions telemàtiques a qualsevol altre centre.

En els actes que se celebraren ahir a les direccions territorials d’Alacant, València i
Castelló -que continuen hui a Alacant i València- per a recol·locar els mestres
en el seu propi centre, si estan habilitats per alguna de les especialitats que
s’oferten, s’han recol·locat al seu propi centre un total de 141 docents (26 a
Alacant, 80 a València i 35 a Castelló). Per tant, encara falten 782 docents per
recol·locar entre demà i els actes d’adjudicació telemàtica que seran entre el
12 i el 15 de juliol.

Aquest alarmant nombre de supressions d’enguany
preveu, com també ha denunciat el sindicat els darrers mesos, una retallada de
vora un miler de mestres interins que no tindran vacant per al curs que ve,
xifra que coneixerem definitivament el 25 i 30 de juliol, quan es publiquen els
llistats provisionals i definitius, respectivament, de les adjudicacions de
professorat interí.


Educación
acepta la solución de la AVL para mejorar la definición de valenciano en la
RAE

La consellera Catalá dice que es la Acadèmia la que tiene que impulsar iniciativas como la comisión de estudio para describir la lengua

La consellera de Educación y Cultura, María José Catalá, se mostró ayer «convencida» de que una
comisión de estudio que esté integrada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL) y el Consell, «impulsará una mejora» de la definición de valenciano que
actualmente consta en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
(RAE).

De esta manera la titular de Educación daba ayer el visto bueno a la propuesta realizada por el
presidente de la AVL, Ramón Ferrer, con la que trató de tender puentes con el
Gobierno valenciano después de que la Acadèmia hubiera corregido la
argumentación que realizó el grupo parlamentario del PP en su iniciativa para
que la RAE cambie la definición de la lengua valenciana, ya que la considera
como «variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de
Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia». La consellera mostró
su «total acuerdo» con el presidente de la AVL de que la definición de
valenciano que recoge el diccionario de la RAE «es muy mejorable».

Además, María José Catalá aseguró que la propuesta lanzada por Ramón Ferrer supone «una actitud
responsable» porque la AVL es la institución que «tiene que impulsar esta serie
de iniciativas», como la mencionada comisión a la que se invitará a participar a
la propia RAE. Con estas palabras Catalá apoyó la iniciativa de la Acadèmia
Valenciana y, al mismo tiempo, puso en evidencia al grupo parlamentario popular
de Les Corts, a la que como diputada autonómica pertenece, por promover una
proposición no de ley para que la RAE cambiase su definición sobre la lengua
valenciana.

Con la comisión de estudio aceptada por Catalá, formada por el Consell, la AVL y la RAE si acepta
participar, se pretende llegar a un acuerdo en la definición de valenciano que
contente a la gran mayoría de los habitantes de la Comunitat.

La RACV reta a la AVL

Por otro lado, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), en su sección de Lengua y
Literatura, criticó ayer a la AVL por «incumplir» uno de sus objetivos
fundacionales, como es «defender el nombre y la entidad del idioma valenciano»,
y la retó a decir si está de acuerdo en que siga considerándose «una simple
variedad» del catalán. La entidad quiere que la RAE retome la definición de
1959, pero si no lo acepta, propone la siguiente: «valenciano, m. Lengua de los
valencianos».

Esta entidad defiende
el valenciano como «un idioma propio, independiente y diferenciado de cualquier
otra lengua románica», considera que la teoría de la independencia lingüística,
«por mucho que quiera ser censurada» es científica y la sostienen filólogos,
escritores, instituciones públicas y privadas y la mayoría devalencianos.

Además, asegura que los casos de la lengua valenciana y catalana «es perfectamente comparable al del
gallego y el portugués», defiende que tener raíces comunes «no impide que cada
lengua siga su propio curso» y que con la islamización el pueblo mantuvo «el uso
familiar del romance».


Wert no seguirá en política cuando abandone el ministerio

El ministro lamenta que la oposición no haya presentado un texto alternativo en sus
enmiendas a la Lomce

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert “imaginaba” las protestas ante
una reforma en una “ley tan importante” (Lomce) pero nunca la “intensidad
decibélica de los homenajes”, ha ironizado esta mañana sobre los sonoros pitidos
en el trascurso de su charla en un desayuno informativo organizado por Europa
Press, que ha servido al ministro para darse un baño de multitudes. Pero estos
desencuentros no le desviarán de su objetivo porque no tiene vocación de seguir
en política cuando termine con “este desempeño”. “Las leyes no se frenan con las
protestas”, ha remachado el ministro que se siente muy respaldado por el Consejo
de Ministros, en contra de la idea contraria extendida.

“Sabía que hacer una reforma educativa encuentra siempre muchas resistencias, que generalmente acaban
polarizándose en la persona a la que y toca ese encargo y, probablemente en un
mal cálculo de mis fuerzas y un exagerado cálculo de mis capacidades, decidí que
puesto que yo no tengo ambiciones políticas de ningún género y puesto que yo no
voy a seguir en política después de este empeño (…) creía en esta reforma y no
tenia miedo a afrontar el coste personal que podía suponer”, ha
señalado.

Wert lamenta haber tenido que relegar en sus presupuestos las becas
de excelencia
para poder mantener las “becas sociales”. “En el afán por
preservar estas becas de base social, que son las becas
generales,
hemos tenido que renunciar a becas de excelencia, basadas
exclusivamente en el rendimiento. Nos ha dolido mucho, porque yo creo que el
sistema tiene que ser consistente en enviar señales de valor acerca del
rendimiento y el esfuerzo”, ha dicho esta mañana  Tras días
de pitos y abucheos
en la atestada cita a Wert le han arropado dos ministros
-la de Trabajo, Fátima Báñez y el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón-,
directores de museos como el del Prado o el Reina Sofía o el presidente de la
SGAE, Antón Reina. Mañana, de nuevo, Wert recibirá previsiblemente nuevas
muestras de apoyo durante su discurso en FAES, la fundación del
PP.

Y alaba del sistema antiguo de becas que “garantiza la equidad en el acceso a la universidad” pero
considera que  hay que hay que reforzar el premio al rendimiento. “La
equidad no basta
y tiene cara B y esa es la responsabilidad. El estudiante
que recibe ingresos de cierta cuantía -que representan un sacrificio importante
para la sociedad que lo sufraga- tiene que corresponder
con un rendimiento que no es de excelencia
“, ha añadido.

Ayer se cerró el plazo para que la oposición presentase enmiendas en el Congreso
a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y Wert echa en falta un texto alternativo.”En los
últimos meses he dedicado el 60% de mi tiempo a intentar el diálogo educativo.
La mayoría a deshacer prejuicios, malinterpretaciones y desconocimientos de lo
que la ley decía. Y no he recibido ninguna propuesta alternativa”, ha señalado
el ministro que encuentra “inadmisible” apostar “por el status quo” con un 25% de
tasa de abandono temprano y cuando “progresivamente esta se ha ido la ley
alejando de los objetivos de empleabilidad”. A su juicio, su ley se basa en
evidencias y soluciones exitosas a los problemas en otros países, mientras la
oposición elucubra con posibles consecuencias de la implantación de la Lomce en
conversaciones “dignas de los Hermanos Marx”.

Mario Bedera, portavoz de Educación del grupo socialista en el Congreso, ha afirmado a
la agencia Efe que esas declaraciones de Wert ponen algunas cosas “muy claras” y
la primera es “que le han encargado un trabajo y un trabajo sucio”, aunque para
ello “haya que asumir una serie de daños colaterales,como liquidar el sistema de
equidad en la educación que tenemos y romper con la igualdad de
oportunidades”.

El valenciano en Secundaria se
demora una vez más

Escola Valenciana reclama por registro de entrada a Educación la catalogación
lingüística acordada

En pleno debate sobre el concepto de la lengua propia de los valencianos, Escola Valenciana y los
sindicatos STEPV, CC OO-PV y FETE-UGT pusieron en evidencia la demora de la
catalogación lingüística de los puestos docentes en Secundaria. Acompañado por
representantes de los tres sindicatos, el presidente de la entidad cívica
valencianista, Vicent Moreno exigió por registro de entrada a la consejera
Educación, María José Català, que agilizara “los trámites burocráticos que
frenan la publicación de la orden para la catalogación lingüística” en
valenciano de los puestos docentes en Secundaria y Bachillerato, un documento
que considera “prioritario”.

El acuerdo sobre este tema se produjo el pasado mes de febrero con el apoyo unánime de la Mesa Técnica
de Educación, donde están representados todos los sindicatos. Escola Valenciana
considera que la catalogación debe hacerse efectiva antes de comenzar el curso
2013-14, teniendo en cuenta que durante el mes de julio se adjudican las plazas
vacantes. “Han pasado demasiadas décadas de esta reivindicación”, se lamentó
Moreno. “Es preciso”, añadió, “que la Administración valenciana de prioridad a
la resolución de esta injusticia con el alumnado”.

Maestros suprimidos

Por otra parte, el STEPV aseguró ayer que “la modificación unilateral por parte de la consejería de
las plantillas de Primaria y el aumento de ratios generalizada en toda la etapa
ha provocado la supresión de 923 puestos de trabajo, el triple que el curso
pasado”. También denunciaba este hecho FETE-UGT días atrás y subrayaba que, con
estas cifras, y “a día de hoy” sobran de las plantillas de los colegios públicos
de Educación Infantil y Primaria, el 3,7% del total de la
plantilla.

Estos 921 maestros y
maestras suprimidos “serán los primeros que haya que recolocar de manera
provisional o definitiva”, explicaba FETE, en los actos de adjudicación
previstos para los días 4 y 5 de julio en las direcciones territoriales de
Educación y del 12 al 15 de julio, mediante peticiones telemáticas. Este
“alarmante número” de supresiones advierte el STEPV, supone que “cerca de un
millar de maestros interinos que no tendrán vacante para el curso que viene,
cifra que se conocerá definitivamente el 25 y 30 de julio, cuando se publican
los listados provisionales y definitivos respectivamente, de las adjudicaciones
de profesorado interino”.


Wert
no seguirá en política cuando deje el Ministerio de Educación

El ministro dice que frente a su gran esfuerzo de consenso sólo recibe lecturas
prejuiciosas, malas interpretaciones, desconocimiento y ninguna propuesta
alternativa

El ministro de Educación ha señalado en un desayuno informativo de Europa Press que
“sería imbécil si dijera que le producen satisfacción” las pitadas y desplantes
que recibe pero señala que se siente “muy amparado” por el Consejo de Ministros
y dispuesto a asumir el “coste personal” de sacar adelante unas reformas
“imprescindibles para España”. José Ignacio Wert asegura estar “muy dolido” por
tener que suprimir becas de excelencia para preservar las becas sociales
destinadas a los alumnos con menos renta

Víctima de críticas
sin fundamento y malas interpretaciones de sus palabras y medidas pero “muy
amparado” por el Consejo de Ministros “pese a lo que se pueda oír por ahí”
.
Así se ha presentado el ministro Wert en un desayuno informativo celebrado este
jueves en Madrid en el que se ha referido al “coste personal” que está asumiendo
por llevar adelante sus polémicas reformas y en el que ha señalado que “dejará
la política” después de ser ministro de Educación.

“No tengo ambiciones políticas de ningún género”

“Cuando el presidente
Rajoy me hizo este ofrecimiento para mí inesperado, yo acepté sabiendo que hacer
una reforma educativa encuentra siempre muchas resistencias, que generalmente
esas resistencias acaban polarizándose en la persona a la que le toca ese
encargo, y probablemente por un mal cálculo de mis fuerzas y un exagerado
calculo de mis capacidades decidí (hacerlo), puesto que yo no tengo
ambiciones políticas
de ningún género y puesto que yo no voy a seguir en política después de ese empeño, ya que
creía en mis ideas sobre estas reformas y no tenía miedo a afrontar el coste
personal que las mismas podían suponer”, ha asegurado.

“Sería imbécil si dijera que las pitadas me producen satisfacción

Preguntado por las
pitadas que sufre casi a diario como reproche a su gestión (la última este lunes
durante la inauguración de los cursos de Verano de la UIMP) Wert ha señalado que
“sería imbécil si dijera que me produce satisfacción” pero acto seguido ha
señalado que, “pese al esfuerzo de consenso y diálogo al que dedica más del
60% de su tiempo”, sólo obtiene “prejuicios, malas interpretaciones y
desconocimiento”
en las críticas a su reforma.

El ministro ha
arremetido también contra los detractores de sus medidas aseguran que “no ha
recibido ni una sola propuesta alternativa” ni de los grupos políticos ni de la
comunidad educativa. En este sentido Wert ha criticado a las fuerzas
parlamentarias porque no han presentado enmiendas alternativas a la reforma
educativa. Según Wert, “esto significa que se defiende el statu quo actual y
eso es inaceptable porque no podemos seguir como hasta ahora”
. En una
unanimidad poco frecuente todos los grupos políticos, con excepción de UPN y
Foro Asturias, han registrado enmiendas a la totalidad para pedir al Gobierno la
devolución del proyecto de ley.

Wert vuelve a cuestionar el rendimiento de los becados

El ministro ha vuelto
a defender la exigencia de nuevos requisitos académicos a los becados y lo ha
justificado señalando que “la mitad de los becados que acceden a la
universidad con una nota inferior al 6,5 no acaba los estudios
en los que se
ha matriculado, aunque pueden terminar otros estudios universitarios distintos a
los que se matricularon en primera opción.

El titular de
Educación ha vuelto a insistir en la idea de que los becados deben corresponder
al esfuerzo que la sociedad hace con ellos y ha lamentado haber tenido que
suprimir becas de excelencia para poder preservar las llamadas becas sociales
destinadas a los alumnos con menos renta. “Es algo que me ha dolido
mucho
“, ha señalado.

Stepv-Intersindical denuncia que las plazas de maestro suprimidas este año serán 923


El sindicato de
docentes Stepv -Intersindical lamentó ayer que la modificación unilateral, por
parte de la Conselleria de Educación, de
las plantillas de Primaria y el aumento de ratios ha provocado la supresión de
923 puestos de trabajo, el triple que el año pasado (321).
Stepv indicó que
de estos 923 maestros, 744 han sido suprimidos este año, mientras que en años
anteriores fueron 3 en 2005, 2 en 2009, 6 en 2010, 15 en 2011 y 153 el año
pasado.
Este personal suprimido en años anteriores no ha
obtenido destino definitivo en el procedimiento de concurso de traslados y «con
los recortes de este año será más complicado que encuentren plaza definitiva el
próximo año», añadieron desde el sindicato.
A este listado, según las mismas
fuentes, hay que sumar los maestros que han perdido la plaza en su centro de su especialidad, pero
que se han podido adscribir a otra, en total 303, por lo que el sindicato estima
que son 1.047 los maestros suprimidos este año.
También se prevé, añadieron
desde la Stepv, un recorte de casi un millar de maestros interinos que no
tendrán vacante para el curso que viene, unas cifras que se conocerán
definitivamente entre el 25 y el 30 de julio

Recull de premsa FAPA-València 4 de juliol de 2013

                                            Las Provincias

Los colegios
privados piden no pagar el IBI como los concertados

La patronal solicita
a la Conselleria de Educación que amplíe las desgravaciones fiscales más allá de
los gastos en material escolar

La asociación que
agrupa a los colegios privados valencianos se ha sumado a la campaña nacional
impulsada por la patronal Acade para solicitar que este tipo de centros queden
exentos de pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una
medida que les permitiría equipararse con el resto de instituciones dedicadas a
la educación reglada: escuelas públicas, concertadas y universidades.

Tal y como explicó
Alejandro Monzonís, presidente de Acade en la Comunitat, no pueden acogerse a
este beneficio fiscal al tener la consideración de empresas privadas. Hay que
tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos esta prerrogativa, como
refleja la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplica a bienes de
dominio público, como por ejemplo, carreteras, líneas de ferrocarril o montes
propiedad de las administraciones.

Sin embargo, a partir
de 1994 se impulsó una modificación legislativa con el objetivo de «establecer
una nueva exención en el IBI a favor de los centros docentes privados acogidos
al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros
total o parcialmente concertados», según se desprende del real decreto que
desarrolla esta medida.

Algo parecido es lo
que pretende la patronal Acade a nivel estatal, que ya se ha dirigido al
Ministerio de Hacienda para sondear las posibilidades de impulsar un cambio
legal en este sentido. Al fin y al cabo, como argumentó Monzonís, la titularidad
de los concertados sigue siendo de carácter privado, como sucede con los centros
incluidos en la asociación que preside, independientemente de que los primeros
reciban cuantías económicas del erario público para cubrir nóminas o gastos de
funcionamiento.

Si el Gobierno
aceptara impulsar el cambio, teniendo en cuenta que la Administración central
tiene las competencias sobre la materia, el beneficio sería doble a juicio de
Monzonís: ganarían los centros, al reducir una parte importante de sus cargas
fiscales, y también las familias. «Sería muy positivo al tratarse de colegios
con un elevado volumen de edificación, y el beneficio se repercutiría
directamente en los estudiantes», dijo. Por un lado, al existir más recursos
económicos para destinar a otras cuestiones, como equipamientos educativos o
servicios, y por el otro, porque la reducción del gasto corriente daría más
margen de maniobra para minorar los precios de la matrícula.

No se puede olvidar
que entre los numerosos efectos de la crisis está la disminución del número de
alumnos que cursan sus estudios en los centros privados, lo que también implica
un descenso de su principal fuente de financiación.

En contra de la
propuesta de Acade juega también la situación económica que sufre el país. Hay
que tener en cuenta que el Gobierno debe compensar a los ayuntamientos, que son
la entidades beneficiarias del IBI, por cada exención autorizada para los
centros concertados. Por no hablar de las reticencias que puede generar entre
los municipios, pues el impuesto es la segunda partida de ingresos más
importante tras las transferencias del Estado.

Precisamente ayer se
celebró en la Conselleria de Educación una reunión entre la cúpula directiva del
departamento y responsables de Acade-cv en la que se trataron diferentes temas
de interés para los colegios privados. Según señaló Monzonís, se solicitó a la
consellera María José Català ser incluidos en las desgravaciones fiscales
aprobadas el pasado año en concepto de material escolar, pues sólo afectan a los
centros públicos y los concertados. A través de la renta permiten un ahorro de
hasta cien euros a las familias, aunque se exigen requisitos como que uno de los
miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo.

También reiteraron la
importancia que tendría para las familias que se adoptara el modelo que ya
funciona en Madrid, que permite deducir en la declaración de la renta gastos de
escolaridad más amplios, como los relacionados con la matrícula, los libros de
texto, la uniformidad o las actividades extraescolares hasta un máximo de 900
euros.

Català, receptiva

Se trata de una
reivindicación que la patronal valenciana lleva tiempo planteando a la
Administración autonómica, pues beneficiaría a todo el alumnado
independientemente de la titularidad del centro. Según el presidente de la
patronal valenciana, la consellera Català se mostró «receptiva» ante la
propuesta

premsa FAPA-València 28 de juny de 2013

La Plataforma en defensa de la Enseñanza Pública denuncia que ningún centro
de la ciudad ha podido afrontar los pagos del comedor en mayo

Conselleria subvencionará los comedores de los
colegios concertados mientras las escuelas públicas de Sagunto no pueden pagar
sus deudas

Fuentes de
la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública del Camp de Morvedre han
denunciado que ningún colegio del municipio ha podido hacer frente a sus
recibos de mayo en el servicio de comedor. Según explican desde esta
agrupación, Conselleria no ha ingresado dinero para el mantenimiento, ni para
el comedor, desde el pasado mes de octubre, lo que ha hecho que los centros
hayan ido gastando el remanente que quedaba en sus cuentas. La indignación de
la comunidad educativa, llega a más, si tenemos en cuenta que, mientras los
centros públicos tienen dificultades para afrontar sus gastos, la Generalitat
ha anunciado esta semana que subvencionará el servicio de comedor de los
colegios concertados, un servicio que, hasta ahora quedaba fuera de la
cobertura pública.
Según explican desde la Plataforma, la Generalitat destinará a los centros
concertados, prácticamente las mismas cantidades que a los públicos, 4,5 euros
por alumno para cubrir sus gastos de servicio, pero con el añadido de que los
centros concertados no tienen ningún tope legal para fijar el precio de sus
servicios de comedor, con lo que de desde la plataforma se interpreta como una
nueva vía de conseguir más ingresos para estos centros de iniciativa privada. «Desde
el momento en que esta medida permite a los centros disponer de un juego
económico que los demás no tienen, contar con un colchón de 4,5 euros por
alumnos que les permita aumentar o bajar la cuota en función de sus necesidades
económicas, este concierto no es sólo una ayuda, es una subvención encubierta»

explica uno de los miembros de la plataforma.
«La última vez que hicimos balance la deuda de la Generalitat con los
centros de la ciudad de Sagunto era de 250.000 euros, y a eso hay que sumar la
deuda que se tiene con el resto de colegios y el instituto de la comarca»

con esta palabras Ximo Estal, miembro de la Plataforma y una de las cabezas
visibles de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras en la comarca,
expresa la siutación de angustia que viven los centros educativos públicos de
nuestra ciudad.
Y es que según explican desde la plataforma, un centro educativo tipo, con dos
líneas educativas de funcionamiento, necesita 1.400 euros al mes para sus
gastos, a los que hay que sumar los gastos de comedor, y las becas que cubre el
propio centro, un concepto que, según explica Estal, «en algunos centros no
se abona desde finales de 2011». Con esta situación el portavoz de la
plataforma señala que «ya hay centros a los que a Generalitat adeuda tanto que
es muy difícil mantener su funcionamiento».


Estal ha elogiado la profesionalidad de los equipos directivos de los centros
ya que consideran que sólo ellos han logrado que se pueda seguir funcionando
con normalidad, también cuantifica como deuda las infraestructuras prometidas
pero nunca realizada, señalando como «escandaloso» el caso del IES
número 5, un proyecto en el que ya se ha invertido medio millón de euros pero,
en sus propias palabras, «aún no se ha movido ni una piedra».

Els docents de Secundària podran impartir per primera
vegada matèries afins

Els llocs de
treball queden definits en àmbit sociolingüístic i àmbit cientificotècnic

La Conselleria d’Educació ha definit els llocs de
treball dels docents de Secundària en dos àmbits: el sociolingüístic i
cientificotècnic, que els permetrà impartir per primera vegada, a més de les
matèries de la seua especialitat, un conjunt d’assignatures addicionals afins.

El Diari Oficial Valencià (DOCV) publica l’ordre que regula i crea els llocs de
treball d’àmbit per a la seua provisió per funcionaris docents en centres
públics que impartisquen Educació Secundària Obligatòria.

El document estableix com a lloc de treball d’àmbit
aquell que puga ser proveït indistintament per personal de diverses
especialitats, i regula la seua catalogació i habilitació. En aquest sentit,
els llocs de treball d’àmbit queden definits en àmbit sociolingüístic i àmbit
cientificotècnic.

Açò suposa, indiquen les mateixes fonts, que el
pròxim curs els docents de Secundària podran impartir per primera vegada, a més
de les matèries de la seua especialitat, un conjunt d’assignatures addicionals
afins.

L’ordre també determina els requisits que haurà de complir el personal docent
per a optar a ocupar aquestes places en els procediments de provisió que es
convoquen, i estableix l’atribució docent dels ocupants dels llocs de treball.
Així mateix, podran ser habilitats temporalment o catalogats per a la seua
provisió definitiva quan es produïsca la seua consolidació en un centre docent.
A més, Educació podrà habilitar o catalogar determinats llocs de treball dels
centres com a llocs corresponents a un determinat àmbit.

Fins al moment, l’habitual era que els docents de
primer i segon curs d’ESO solament impartiren una assignatura, la que
corresponia a la seua especialitat. Açò suposava, segons la Generalitat, que la
transició de l’alumnat entre sisé de Primària i primer i segon de Secundària
fóra massa acusada, en duplicar-se pràcticament el nombre de docents que durant
la setmana imparteixen classe al mateix grup d’alumnes.
Àmbit sociolingüístic

Podrà ocupar un lloc de treball d’àmbit
sociolingüístic el personal del cos de professors que siga titular de
l’especialitat de Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Llengua
Castellana i Literatura, Llengua i Literatura Valencianes, Francés, Anglés, Alemany
i Italià.

Àmbit científic

Així mateix, podran ocupar un lloc de treball
d’àmbit científic els professors titulars de l’especialitat de Biologia i
Geologia, Física i Química, Informàtica, Matemàtiques i Tecnologia

Wert, dispuesto a reconsiderar la nota para las becas

Se muestra abierto a replantear la exigencia de la calificación,
 aunque descarta mantener el sistema
actual

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha
dicho este martes que se va a “reconsiderar” la exigencia de la nota
del 6,5 para optar a una beca en el acceso a la Universidad el próximo curso,
aunque ha destacado que plantear reducir el 5,5 actual no es
“compatible” con el modelo de becas que se busca.

El ministro ha hecho esta declaración al término de la
Conferencia General de política Universitaria, que ha durado tres horas
y a la que han acudido los responsables de política universitaria de las
distintas autonomías, que le han expresado, en su mayoría, el rechazo al nuevo requisito de nota para becas.

Wert ha reconocido que el borrador del real decreto sobre becas ha sido el punto
central del encuentro con las Comunidades dentro de “un clima muy positivo
y constructivo al margen de las discrepancias”.

Ha explicado que en cuanto Educación “recalcule
las implicaciones económicas de las sugerencias
que se les ha
formulado” darán redacción definitiva al borrador para enviarlo al Consejo
de Estado, previsiblemente esta misma semana.

“Hay voluntad de buscar la mejor forma de acomodar”
la necesidad de distribuir unos recursos
“escasos” y que entre los requisitos para optar a las becas esté el
rendimiento de los alumnos, preservar la equidad en el acceso a la Universidad
y ser “sensibles” a la consideración de los criterios de rendimiento
respecto, entre otros aspectos, a la dificultad de los estudios -se prevé que
se tenga que aprobar el 100 % de los créditos para renovar la ayuda al curso
siguiente, salvo en las enseñanzas técnicas, que se pedirá aprobar el 85 %-.

Ha comentado que este año, exigiendo el 5,5 para
las becas de acceso a la Universidad
ha descendido el número de becarios y
ha subrayado que las diferencias en cuanto al abandono de las carreras y la
conclusión en el plazo natural de las mismas entre los que sacaron un 5 ó un
5,5 de nota de corte para la Universidad y los que accedieron a una nota
superior a 6,5 son de “un orden de magnitud inimaginable”.

Así, el porcentaje de los que acceden con 5 ó 5,5 y
abandonan los estudios es un 20 por ciento superior a los de notas superiores
al 6,5; y los que completan la carrera es de tres a uno la diferencia.

Desde las autonomías, Cataluña ha anunciado que se
hará cargo de las becas de los estudiantes
que no puedan acceder a la
Universidad al no lograr una nota de 6,5, en caso de que el Ministerio de Educación
mantenga esa exigencia.

Lo ha asegurado hoy el director general de
Universidades de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castellá, y José Ignacio
Wert ha contestado comentando que sería mejor que esperaran a que el real
decreto estuviera aprobado antes decidir tomar una postura.

Aún así, el ministro ha dicho: “Es perfectamente
legítimo. Las Comunidades, en función de su propio análisis, tienen todo el
derecho a complementar el sistema de becas
a cargo de los Presupuestos
Generales con sistemas propios”.

Desde Andalucía, el consejero de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Andalucía, Antonio Ávila, ha lamentado que Educación
“haya perdido la oportunidad de ser valiente y tomar una decisión”.

Y desde el Partido Popular, el director General de
Universidades de Castilla y León, Ángel de los Ríos, ha resaltado que espera
que Wert estudie las peticiones de rebaja de nota para pedir una beca en el
acceso a la Universidad.

Educación mantiene los 30 millones de ayudas a la escolarización en guarderías

La conselleria todavía
adeuda a los centros infantiles parte del bono escolar del año pasado

La Conselleria de Educación mantendrá el
próximo curso los 30 millones de ayudas destinadas a la escolarización del
alumnado de 0 a 3 años en centros o escuelas de primer ciclo de Educación
Infantil, aunque todavía adeuda a las guarderías parte de la subvención del curso
que acaba de finalizar, según confirmaron fuentes de Educación. La orden del
departamento que dirige María José Català mantiene que las embarazadas puedan
inscribir a sus futuros hijos para percibir la ayuda.

La subvención por alumno varía según el
tramo de edad y puede alcanzar los 1.640 euros por niño y curso, en el caso de
los menores de un año. Los alumnos de entre 1 y 2 años pueden tener un máximo
de subvención de 990 euros y los de entre 2 y 3 años, 650.

El pasado curso 33.935 alumnos de 679
centros vieron reconocidas este tipo de ayudas. Las guarderías se han quejado
de los retrasos en los pagos, aunque desde la Conselleria de Educación
defendieron que intentan ponerse al día en estas aportaciones.

Como marca la normativa de la
Generalitat, esta convocatoria de Educación también contempla la inscripción de
los «no nacidos» y cuyo alumbramiento esté previsto antes del 31 de enero de
2014. Además, las familias podrán renunciar a la ayuda en caso de ser concedida y su puesto
podrá ser ocupado por otro niño.

La subvención del puesto escolar de las
escuelas infantiles con menos de 14 alumnos se continuará duplicando para,
según Educación, garantizar la sostenibilidad de las escuelas infantiles en
zonas rurales. Además, las inscripciones se podrán hacer de forma telemática,
lo que simplifica el proceso para padres y guarderías.

Wert no cede «ni una
coma» ante Escola Valenciana

El presidente de la
entidad por la lengua sale decepcionado de su entrevista con el ministro y no
logra que el valenciano sea asignatura troncal en la Lomce

El presidente de Escola Valenciana,
Vicent Moreno, se reunió ayer en Madrid con el ministro de Educación, José
Ignacio Wert, y defendió varias «propuestas de mejora» de la nueva ley de
educación para «garantizar la competencia lingüística de todo el alumnado en
valenciano y una mejor competencia de una tercera lengua». Pero de poco sirvió
la reunión. Según manifestó el presidente de Escola Valenciana al término de la
entrevista celebrada en presencia de Joan Baldoví, diputado de Compromís en
Madrid e intermediario de la cita «Wert no tiene ninguna intención de atender a
las peticiones de mejora y aprobará la actual redacción de la Lomce sin cambiar
ni una coma y sin el consenso social que necesita una ley educativa».

Escola Valenciana trasladó al ministro Wert que tal como está redactada la
Lomce, «el valenciano se considera de segunda». La asignatura de valenciano
continúa siendo una materia específica y no está al nivel de otras materias
como matemáticas o lengua y literatura castellana, que son troncales.

El presidente de la entidad explicó que «la Lomce contempla que las lenguas
oficiales, como el valenciano, pueden estar consideradas como troncales pero
que depende de las respectivas autonomías esa regulación. Es por eso que si en
algún momento la autonomía decide marcar en su
normativa las excepciones que quiera de cursar la lengua y la literatura
oficial, no habrá ningún problema. Eso sí, en todos los casos sí queda
garantizado que todo el alumnado tiene que cursar una primera lengua
extranjera. Nos parece que con estas condiciones se desamparan completamente
las diferentes lenguas oficiales a las autonomías y se deja la decisión de
garantizar la competencia lingüística del alumnado a criterios ideológicos y no
pedagógicos».

El ministro Wert, según Escola Valenciana, expresó a Vicent Moreno que el
derecho a la enseñanza en valenciano es una competencia exclusivamente
autonómica. Asimismo, el presidente de Escola mostró su malestar por que Lomce
sólo garantizará el derecho de las familias valencianas a escoger enseñanza en
castellano, pero no el derecho de las 14.000 familias potenciales que pedirían
el programa óptimo de enseñanza cuando matriculan a sus hijos de tres años en
la escuela, el programa plurilingüe de enseñanza en valenciano (PPEV).

Educación evita la
reunión de las bandas con el ministro al pactar ahora una cita trilateral

La conselleria llamó
la víspera a la federación y logró abortar la foto con Baldoví y tomar la
iniciativa

El presidente de las sociedades
musicales valencianas, Josep Francesc Almería, se quedó ayer con los billetes
de AVE a Madrid en la mano y con la carpeta preparada
con las enmiendas y la documentación que iba a entregar al ministro de
Educación. Almería tenía una reunión con José Ignacio Wert a las once de la
mañana de ayer en la sede del ministerio. Había conseguido la cita a través del
único diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, en
el marco de la ronda de contactos que Wert ha mantenido con los grupos del
Congreso. El presidente de las bandas de música iba a exponerle al ministro las
enmiendas de la federación a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce). Reclaman que la música sea asignatura troncal en el sistema
educativo por sus beneficios en el rendimiento educativo y contra el fracaso
escolar. Sin embargo, la reunión se anuló. La víspera, ya avanzada la tarde,
desde la Conselleria de Educación llamaron al presidente de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) y logró abortar la
reunión reivindicativa de la mano con Baldoví como intermediario.

Educación le propuso a Josep Almería una reunión para el mes de julio a tres
bandas: el ministro Wert, la consellera de Educación María José Català, y el
presidente de la federación de bandas. Almería aceptó la contrapropuesta al
entender que «cualitativamente era un paso adelante poorque estarían las dos
Administraciones que han de decidir el futuro de la enseñanza musical». Por
ello, anuló la reunión con Wert y Baldoví. De este modo, ayer no hubo reunión,
Baldoví no tuvo foto con las bandas y la conselleria evitó
quedar al margen de la interlocución.

Baldoví considera un éxito el que esta invitación haya motivado una reunión con
la Generalitat Valenciana. Almería, agradeció al diputado valenciano «su
colaboración y el apoyo a las enmiendas de la FSMCV» y «su altura política» al
anular la reunión. Al mismo tiempo, destacó que la consellera Català «reaccionó
con rapidez ante el anuncio de la federación y tomó la iniciativa para
concertar la entrevista con Wert y enmarcar este encuentro entre las dos
administraciones, que van a decidir el futuro de la música y las enseñanzas
artísticas en España y la Comunitat Valenciana».

Un millar de universitarios se
quedan sin beca por la subida de la nota media

 

El ministerio mantendrá el corte en 5,5 puntos, así como las condiciones
actuales para renovar la ayuda que permite la exención de las tasas

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) presentó ayer
un informe sobre las consecuencias que ha tenido el endurecimiento de las becas
aplicado este curso donde se afirma que casi un millar de alumnos valencianos
no han podido optar a las ayudas al estudio al no alcanzar un 5,5 en la nota
media de acceso a la universidad, requisito indispensable -junto a la renta-
que supuso elevar en 0,5 puntos el límite vigente hasta el ejercicio 2011-2012.

El documento fue llevado a la reunión mantenida con el ministro de
Educación, José Ignacio Wert, para tratar el borrador del real decreto
presentado a principios de mes que implica, en su redacción actual, nuevos
niveles de exigencia a partir del curso que viene. Por ejemplo, el parámetro
citado, que se refiere a estudiantes de nuevo ingreso, se elevaba al 6,5. La
futura normativa ha generado una agria polémica ante el rechazo de
administraciones, estudiantes y representantes de las instituciones
universitarias.

El encuentro sirvió para que Wert concretara su decisión de «revisar» los
planteamiento iniciales, tal y como anunció el martes. Por ejemplo, confirmó a
los rectores que de cara al nuevo curso se mantendrá la nota actual (5,5) en lo
que se refiere a la exención de tasas, aunque no se comprometió a variar la calificación
fijada en el borrador (6,5) para aquellas becas que incluyen, además, una
dotación económica, como por ejemplo para material escolar, desplazamientos o
residencia.

La única concesión, según explicó José María Sanz, rector de la Autónoma de
Madrid, es que sí se mostró dispuesto a analizar la viabilidad presupuestaria
de minorar también esta exigencia. Conseguirlo, es decir, que la nota para el
acceso a cualquier tipo de beca se situara en 5,5, sería aceptado por los
rectores como un mal menor, si bien plantearon ayer que el escenario ideal
sería volver al cinco de años anteriores.

No ha sido el único paso atrás que ha dado el ministerio en relación al
polémico real decreto, pues también se mantendrán los parámetros actuales para
renovar la beca. Lo conseguirán aquellos que superen entre el 90% y el 65% de
los créditos que cursaron en el ejercicio anterior (en función de la rama de
estudios). La nueva revisión planteaba elevar los porcentajes al 100%, con la
salvedad de permitir excepciones siempre que la nota media del curso fuera
superior al 6,5.

En cuanto al informe sobre efectos de las sucesivas normativas (la vigente
en 2012-2013 y el contestado borrador), incluye una clasificación por
comunidades autónomas que llama la atención. En cuanto a las reglas actuales,
además de dejar fuera a un millar de estudiantes valencianos de nuevo ingreso
(907 exactamente) en comparación con el curso 2010-2011, si se consolidaran
estos criterios implicaría multiplicar el efecto en los próximos años, hasta el
punto de impedir el acceso a las convocatorias a 3.628 alumnos.

Para calcular este dato los autores del informe juegan con la idea de que
los criterios se mantuvieran durante el tiempo necesario para cursar los
estudios (cuatro años), así como la proporción entre becarios de nuevo ingreso
y becarios totales. En ambos casos, la Comunitat es la segunda autonomía más
castigada, sólo por detrás de Andalucía.

También se hace una estimación estadística teniendo en cuenta la fallida
aspiración de subir la nota al 6,5. En ese caso, perderían la condición de
beneficiario 4.312 alumnos, mientras que en caso de consolidarse la medida el
dato se elevaría a 9.665. Esto llevaría a la valenciana a ocupar el tercer
puesto del ranking de regiones más afectadas.

Según concluye el informe en este apartado, el endurecimiento implicaría
retroceder en términos de igualdad en el acceso a las universidades. Es la
misma idea que se argumenta en relación a los criterios de renovación de la
beca, que también se han endurecido este año. Según el informe, han podido
afectar al 10% de los becados respecto al 2010-2011 (22.000 alumnos).

Además, sobre los estudios no universitarios, Wert anunció ayer que no se
pedirá un seis de media en 4º de la ESO para optar a una beca para
Bachillerato, por lo que se mantendrá el 5,5. Es el mismo parámetro que el que
se exigirá para las ayudas de la FP superior.

Educación paga otra mensualidad a
las escuelas infantiles

Las escuelas infantiles de la Comunitat autorizadas por la Conselleria de
Educación recibieron ayer una nueva mensualidad del bono infantil
correspondiente al mes de noviembre de 2012, de manera que la deuda pendiente
se reduce a siete meses. Como consecuencia de las tensiones de tesorería de la
Generalitat, los centros han estado gran parte del curso sin cobrar ni un euro
de la subvención, pues lo pagos empezaron a llegar finales de marzo, cuando se
recibió la cuantía de septiembre, mientras que la de octubre se abonó en mayo.

La situación ha generado graves problemas financieros a los titulares de
las escuelas, la inmensa mayoría privadas, que han tenido que acometer despidos
o reducciones salariales para poder mantenerse. De hecho, en algunos casos se
ha llegado a repercutir el impago a las propias familias ante la imposibilidad
de seguir prestando el servicio.

El bono infantil cofinancia el puesto escolar para los niños de entre cero
y tres años, y oscila entre los 164 euros mensuales y los 65, en función de la
edad. Esta ayuda se tiene que descontar de los recibos que se trasladan a los
padres. Precisamente, el Diari Oficial de la Comunitat publicó ayer la
convocatoria de la subvención para el curso que viene, que mantiene su carácter
universal (se recibe por cada alumno matriculado, sin más requisitos) e incluye
algunas novedades.

Por un lado, da más plazo a las escuelas para remitir el listado de alumnos
a la conselleria (hasta el 16 de julio) e incluye una modalidad de pagos
distinta. Para el nuevo ejercicio las cuantías del bono se transferirán, en
teoría, mensualmente, mientras que hasta la fecha los ingresos debían llegar en
dos tandas. También se mantiene la opción de incluir a los no nacidos

Las dos universidades alicantinas, condenadas a entenderse tras 15 años

Los rectores admiten que la colaboración
aumenta con el paso del tiempo pero rechazan fusionarse

La Universidad Miguel Hernández nació hace 15 años
de espaldas a la de Alicante, de la que se segregaron por la fuerza centros y
facultades. Las dos universidades vivieron años de aislamiento total, recelos y
rivalidades. Pero el tiempo ha ido curando las heridas, y la relación y
colaboración entre ambas instituciones académicas se ha ido normalizando e
intensificando.

“Evidentemente, estamos condenadas a entendernos, y más cuando estamos tan
cerca”, reconoce el actual rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús
Tadeo Pastor. El rector de la Universidad de Alicante, Manuel
Palomar,
considera que las dos universidades son “independientes
pero complementarias”. En estos momentos las dos universidades comparten grupos
de investigación, ofertan titulaciones conjuntas y colaboran en diversas
iniciativas. “En el futuro aumentará más esa colaboración, que es lógica y
necesaria”, admite Pastor que tilda de “normales” estas relaciones. No
obstante, el rector de Elche considera que hablar de fusiones futuras o de
compartir profesorado “no tiene ningún sentido”.

Palomar tampoco quiere oír hablar de compartir docentes. “Debemos ser
autónomas, porque cada universidad tiene su perfil”, asegura el rector
alicantino quien reconoce que la colaboración investigadora y docente ha ido
aumentando cada año, y considera que para la provincia de Alicante disponer de
dos universidades es “una ventaja y una potencialidad”.

La Universidad Miguel Hernández, que este curso tiene unos 14.000 alumnos
de Grados y otros 3.000 de posgrados y títulos propios, celebró este jueves su
XV aniversario con la ceremonia de investidura como doctores honoris causa
de Paco
Torreblanca
y Quique Dacosta. Un acto íntimo y estrictamente
académico en el que apenas hubo referencia a esta efeméride, y fueron más las
ausencias que las presencias. La máxima representación de la Generalitat fue el
director general de Universidades, José Miguel Saval, y hubo una escueta representación
de vicerectores.

Jesús Tadeo Pastor, en su discurso, rompió una lanza “a favor de la universidad
pública
”, y denunció que la actual crisis esté afectando
directamente a las universidades. Y recordó que la subvención pública se ha
reducido, que no se pueden convocar plazas, que el pago de la deuda histórica
se vuelve a congelar y que las ayudas a la investigación sufren “recortes sin
precedentes”. El rector se quejó de los “constantes ataques” que se lanzan por
parte de “gente interesada en desprestigiar” la Universidad pública.

Català tercia
entre Wert y las sociedades musicales

Las entidades valencianas demandan más
atención a la música en la reforma educativa

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV)
irá de la mano de la consejera de Educación, María
José Català
, en la defensa ante el ministro José
Ignacio Wert
de un papel más relevante de la música en la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE). Así lo dio este
jueves a entender, y lo confirmaron fuentes de la consejería, el propio
presidente de la FSMCV, Josep Almería, tras ser invitado a renunciar a una
reunión similar en compañía del diputado de Compromís, Joan Baldoví, que se
celebró en el Ministerio de Educación.

Baldoví era el último representante parlamentario en reunirse con Wert para
hablar sobre la nueva ley de educación. El diputado valenciano había invitado
tanto a Josep Almería como al presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno, a
acompañarlo en la reunión ministerial para exponer sus argumentos respecto al
papel secundario de las materias que les preocupan, la música y el valenciano,
respectivamente, en el anteproyecto de ley.

Moreno hizo al ministro “diversas propuestas de mejora” encaminadas a
“garantizar la competencia lingüística de todo el alumnado en la lengua propia
del País Valenciano y una mejor competencia en una tercera lengua”, según
informaba Escola Valenciana en un comunicado. Tras la reunión con el ministro,
la entidad cívica valora que “Wert no tiene intención de atender las peticiones
de mejora y aprobará la redacción de la LOMCE sin cambiar una coma”.

Enmiendas al ministro

La FSMCV, sin embargo, aplazó el encuentro con el ministro porque la
consejera de Educación tomó “la iniciativa al concertar la entrevista con Wert
y la federación” para el mes de julio. En esa reunión a tres bandas “se
estudiarán las enmiendas a la LOMCE” presentadas por la entidad, que aglutina a
543 sociedades musicales y defiende, a través de distintas enmiendas, la
troncalidad y la obligatoriedad de la oferta de la Música en la enseñanza.

La FSMCV, junto a otras entidades del Estado, ha criticado que el peso de
la música y las enseñanzas artísticas en el currículo dependan, según la LOMCE,
de las decisiones que adopten las comunidades autónomas y los centros
educativos. Hasta ahora ha recabado el apoyo sus enmiendas del PSOE-PSPV,
IU-EUPV, Izquierda Plural, ERC y Compromís.

 

premsa FAPA-València 3 de maig de 2013

La Plataforma en Defensa de
l’Ensenyament Públic crida a la ciutadania a la vaga del 9 de
maig

Exigeixen la dimissió de la consellera Català, el cessament
del ministre Wert i la retirada de la LOMQE

La Plataforma
en Defensa de l’Ensenyament Públic convoquen conjuntament amb tota la comunitat
educativa, a secundar la vaga del pròxim dijous 9 de maig. Exigeixen, entre
d’altres aspectes, la paralització immediata de totes les mesures de retallada i
desmantellament de l’educació pública i l’obertura d’un procés real de
diàleg.

La Plataforma, formada per les organitzacions, FAPA-València, STEPV, FE CCOO PV,
FETE-UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove,
Sindicat d’Estudiants, Associació de Directors de Primària, Associació de
Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric
Valor i FAPA-Penyagolosa convoquen conjuntament amb tota la comunitat educativa,
pares i mares, professorat i estudiants, en totes les etapes, des de l’Educació
Infantil a la d’adults i la Universitat, i tant els ensenyaments de règim
general com especial ,a la mobilització i a secundar la vaga del pròxim dijous 9
de maig.

Les entitats que configuren la Plataforma en defensa de l’Ensenyament Públic exigeixen la
dimissió de la consellera Català, el cessament del Ministre Wert la retirada
immediata de l’avantprojecte de llei LOMQE, la paralització immediata de totes
les mesures de retallada i desmantellament de l’educació pública i l’obertura
d’un procés real de diàleg amb els diferents sectors de la Comunitat Educativa
per a cercar, entre tots, el consens necessari per a millorar l’ensenyament
públic.

Els motius pel quals fan la crida a la vaga i a la mobilització són diversos. No accepten
la proposta de llei educativa del ministre Wert, ‘perquè canviarà el model
actual per a satisfer consignes ideològiques i no compta amb l’opinió de la
comunitat educativa’.

No accepten que es ‘desmantelle l’educació pública per a benefici exclusiu de la iniciativa
privada’, amb mesures com la sessió de sòl públic per a construir centres
concertats (Centres d’Iniciativa Social) a diverses poblacions valencianes, amb
la implantació del districte únic que ‘només beneficia la privada, deixant caure
els centres públics per manca d’actuacions en les infraestructures,
etc’.

No accepten que s’eliminen tot tipus d’ajudes a l’alumnat i les famílies, que s’incrementen
les quotes i les taxes, fins i tot creant-les on no existien, “incomplint el
mandat constitucional de la gratuïtat de l’ensenyament i el dret d’accés en
igualtat de condicions. Arriba a ser habitual que els xiquets no disposen dels
llibres de text i el material curricular necessari per a exercir el seu dret a
l’educació”, lamenten.
Tampoc accepten les campanyes de ‘desprestigi’ de la consellera Català contra el
professorat valencià que ensenya el nostre alumnat, que ‘gaudeix del suport de
les famílies i de l’alumnat amb el qual conviuen diàriament, en un atac sense
precedents a les condicions laborals de les treballadores i treballadors de
l’ensenyament públic’. Com tampoc accepten que no es considere el valencià com a
‘llengua vehicular’ en tot el sistema educatiu, així com l’atenció a la demanda
dels programes en valencià

 


Los padres rechazan los bancos de libros que propone Educación

Las tres confederaciones valencianas se oponen a que la gestión de los fondos bibliográficos recaiga en las Ampas

La Conselleria de Educación presentó ayer a las tres confederaciones de asociaciones de padres
(Gonzalo Anaya, Covapa y Concapa) el borrador de la orden que regulará la
creación de los bancos de libros en los centros, una herramienta de préstamo
entre familias que busca reducir los costes derivados de la compra del material.
Las tres entidades mostraron su rechazo al documento, al considerar que no
cumple sus expectativas. Por un lado, criticaron que toda la responsabilidad en
la gestión recaiga en el Ampa del colegio, pues a su juicio debería ser un
trabajo compartido con la Administración y el centro.

Además, lamentaron que la iniciativa no esté dotada de los fondos necesarios para que cumpla su
función. Hay que recordar que la idea partió de una propuesta de las
confederaciones que planteaba un proyecto más ambicioso, sufragado con una
partida presupuestaria importante, de manera que los centros pudieran encargarse
de la compra y gestión del material escolar.

Sí se valoró de manera positiva alguna de las ideas del borrador, como aumentar la vigencia de
los libros de texto de cuatro a seis años. Según las confederaciones, Educación
preparará un nuevo documento, aunque con toda seguridad será muy semejante al
actual, que prevé, por ejemplo, la exigencia de reponer los manuales perdidos o
dañados y la discriminación positiva de familias con rentas bajas.

Las entidades también mostraron su malestar porque no fueron consultadas en relación a la aplicación
de la jornada continua.

Plataforma en defensa de l’ensenyament pedirá la retirada de la LOMCE y la dimisión de Català en la huelga del 9 de mayo

Pedirán
«la paralización inmediata de todas las medidas de recorte y desmantelamiento de la educación pública»

La Plataforma en defensa de l’ensenyament públic hace un llamamiento a secundar en la Comunitat
la convocatoria de huelga en la educación del próximo 9 de mayo para “luchar
contra los recortes y la política educativa de los gobiernos central y
autonómico”.

Las entidades que integran el colectivo reclamarán en esa jornada la dimisión de la consellera de
Educación, María José Català, la destitución del ministro José Ignacio Wert, y
la retirada inmediata del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE).

Asimismo, pedirán “la paralización inmediata de todas las medidas de recorte y desmantelamiento de la
educación pública y la apertura de un proceso real de diálogo con los diferentes
sectores de la comunidad educativa para buscar, entre todos, el consenso
necesario para mejorar la enseñanza pública”.

La Plataforma no acepta “la propuesta de ley educativa del ministro Wert porque cambiará el
modelo actual para satisfacer consignas ideológicas y no cuenta con la opinión
de la comunidad educativa”.

En la misma rechaza “que se desmantele la educación pública para beneficio exclusivo de la
iniciativa privada, con medidas –Centros de Iniciativa Social (CIS)– en varias
poblaciones valencianas , con la implantación del distrito único, que sólo
beneficia la privada, dejando caer los centros públicos por falta de actuaciones
en las infraestructuras”.

La entidad rechaza además lo que considera “campañas de desprestigio de la conseller Català contra
el profesorado valenciano , que enseña a nuestro alumnado, que disfruta del
apoyo de las familias y de los estudiantes con los que conviven diariamente, en
un ataque sin precedentes a las condiciones laborales de las trabajadoras y
trabajadores de la enseñanza pública”.

Por estas razones, la Plataforma –formada por las organizaciones, FAPA- València , STEPV, FE CCOO PV,
FETE-UGT PV, Escola Valenciana , CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove,
Sindicat d’Estudiants, Asociación de Directores de Primaria, Asociación de
Directores de Secundaria, Movimientos de Renovación Pedagógica, ADIDE,
FAPA-Enric Valor y FAPA-Penyagolosa– convoca conjuntamente a toda la comunidad
educativa, padres y madres, profesorado y estudiantes, en todas las etapas,
desde la Educación Infantil a la de adultos y la Universidad, y tanto las
enseñanzas de régimen general como especial a la movilización y a secundar la
huelga del próximo jueves 9 de mayo.

 

Plataforma en defensa de l’ensenyament demanarà la retirada de la LOMQE
i la dimissió de Català en la vaga del 9 de maig

La Plataforma en defensa de l’ensenyament públic fa una crida a secundar
en la Comunitat Valenciana la convocatòria de vaga en l’educació del pròxim 9 de
maig per a “lluitar contra les retallades i la política educativa dels governs
central i autonòmic”.

Les entitats que integren el col·lectiu reclamaran
en esta jornada la dimissió de la consellera d’Educació, María José Català, la
destitució del ministre José Ignacio Wert, i la retirada immediata de
l’avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
(LOMQE).

Alhora, demanaran “la paralització immediata de totes les
mesures de retallada i desmantellament de l’educació pública i l’obertura d’un
procés real de diàleg amb els diferents sectors de la comunitat educativa per a
buscar, entre tots, el consens necessari per a millorar l’ensenyament
públic”.

La Plataforma no accepta “la proposta de llei educativa del
ministre Wert perquè canviarà el model actual per a satisfer consignes
ideològiques i no té l’opinió de la comunitat educativa”.

A la mateixa rebutja “que es desmantelle l’educació pública per a benefici exclusiu de la
iniciativa privada, amb mesures –Centres d’Iniciativa Social (CIS)– en
diverses poblacions valencianes, amb la implantació del districte únic, que
només beneficia la privada, deixant caure els centres públics a falta
d’actuacions en les infraestructures”.

L’entitat rebutja a més el que considera “campanyes de desprestigi de la conseller Català contra el professorat valencià, que ensenya al nostre alumnat, que gaudix del suport de les famílies i
dels estudiants amb els quals conviuen diàriament, en un atac sense precedents a
les condicions laborals de les treballadores i treballadors de l’ensenyament públic”.

Per estes raons, la Plataforma –formada per les organitzacions, FAPA-València, STEPV, FE CCOO PV, Fete-UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat
d’Estudiants, Associació de Directors de primària, Associació de Directors de
Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor i
FAPA-Penyagolosa– convoca conjuntament a tota la comunitat educativa, pares i
mares, professorat i estudiants, en totes les etapes, des de l’Educació Infantil
a la d’adults i la Universitat, i tant els ensenyaments de règim general com
especial a la mobilització i a secundar la vaga de dijous que ve 9 de maig.

A l’ATENCIÓ DE LES AMPAS:

Benvolgudes
Companyes i Companys:

Aquest correu és perquè
pugueu conèixer més detingudament els motius de la convocatòria de Vaga per al dia 9/05/2013 convocada per la “La Plataforma Estatal per l’Escola Pública”,
integrada per CEAPA (Confederació Estatal de Federacions de Mares i Pares de
l’Alumnat), Sindicat d’Estudiants, CCOO, FETE-UGT, CGT, STES i els Moviments de
Renovació Pedagògica, i perque les Mares i Pares coneguen les accions que el
govern està realitzant contra l’ensenyament públic, que pot suposar en un breu
termini el desprestigi d’aquest servei públic i la seua privatització.

De la
mateixa manera, es pot fer extensiva al claustre de professos
.

Aprofitem aquesta carta
perquè sapieu quins són els motius que justifiquen la vaga del dia 09-05-13,
que no son altres que intentar parar les mesures que el govern ha pres contra
l’ensenyament públic, amb l’únic objectiu de desprestigiar-la i potenciar la
seua privatització.

9 de maig: Vaga general educativa de pares i mares,
professorat i estudiants, en totes les etapes, des de l’Educació Infantil a la
d’adults i la Universitat, i tant els ensenyaments de règim general com especial.

És la
primera vegada en la història d’Espanya que es convoca conjuntament tota la
comunitat educativa i en totes les etapes educatives.

Calendari de les pròximes mobilitzacions de
la comunitat educativa (pares i mares, professorat i estudiants).

 • 11 a 26 d’abril. Convocatòria i realització massiva d’assemblees informatives sobre les
  conseqüències de les retallades, així com del contingut de la LOMQE i de les
  seues possibles repercussions en cada zona. Igualment, on procedisca, explicar
  la reforma del Sistema Universitari que prepara el MECD.
 • Cap de setmana del 26 al 28 d’abril (divendres a la vesprada a dilluns a primera hora). O, en el cas si es fa
  en un dia de diari, dijous 25 d’abril (nit del 25 al 26). Convocatòria i
  realització de tancaments en tots els centres educatius.
 •  29 d’abril, com a punt final dels tancaments, (o, si escau, el 26 d’abril). Realització d’abraçades simbòliques a tots els centres educatius, especialment
  en aquells on els tancaments s’ hagen realitzat.
 • 9 de maig. Vaga general educativa, convocada per tots els sectors de la Comunitat Educativa: alumnat, pares
  i mares, i docents; abastant totes les etapes, des de l’Educació Infantil a la
  d’adults i la Universitat, i tant els ensenyaments de règim general com a
  especial.
 • 11 de maig (nit del dissabte al
  diumenge 12). Marxes nocturnes en
  totes les grans ciutats, amb eixida en el Ministeri d’Educació, o en les
  Delegacions de Govern, que tinguen recorreguts amb punts intermedis d’especial
  significació, i arribada davant la seu del Tribunal Constitucional o organismes
  judicials territorials de semblant significat.

MANIFEST
DE CEAPA

CEAPA (Confederació
Estatal de Federacions de Mares i Pares de l’Alumnat), considera que la
gravíssima situació actual demanda una resposta contundent de l’alumnat i les
seues famílies. Estem davant un atac sense precedents als drets de l’alumnat i
de les famílies, amb retallades salvatges en l’educació espanyola que, en el
context actual, s’agreugen per la coincidència amb altres mesures igualment
inacceptables.

Hem arrancat un curs escolar que ha superat amb escreix els pitjors pronòstics i ha arribat el moment que l’alumnat i les famílies, a més de seguir realitzant mobilitzacions conjuntes amb la resta de la Comunitat Educativa, eleven la seua veu per a dir-li al Govern Central, i als Autonòmics que segueixen la seua senda, que han arribat al punt de no tornada i que no estem disposats a tolerar ni una sola mesura més.

L’alumnat i les seues
famílies estan suportant retallades en totes les partides, que no fan una altra
cosa que castigar les ja malparades economies familiars, abocant a l’abandó
educatiu a molts alumnes per qüestions econòmiques. És intolerable i hem de
canviar radicalment les mesures que s’estan prenent.

Sobren els motius, però
volem ressaltar especialment que l’alumnat i les famílies ens mobilitzem
conjuntament perquè:

 • No acceptem un nou canvi de la Llei Educativa.
  La societat espanyola està cansada que cada nou Govern s’obstine a modificar la
  legislació educativa, màxime si, com ara, es fa sense comptar amb els diferents
  sectors cercant canviar l’actual model social i satisfer consignes
  ideològiques.
 • No acceptem que se’ns esmente per a
  justificar una reforma del sistema educatiu espanyol tergiversant dades i fent
  judicis de valor que no estan basats en dades fiables i contrastades.
 • No acceptem que es desmantelle l’educació
  pública per a benefici exclusiu de la iniciativa privada, desviant els fons
  públics per a finançar entitats privades, moltes de dubtosa legalitat, que fins
  i tot s’atreveixen a vulnerar la Constitució Espanyola amb la connivència dels
  qui haurien de complir i fer complir el marc legal vigent.
 • No acceptem que hi haja xiquets i xiquetes
  que passen fam en els centres educatius, màxime tenint en compte que ha
  contribuït a açò que determinats responsables polítics hagen decidit retirar
  les ajudes a les seues famílies just quan en tan sols dos anys la xifra de
  pobresa infantil a Espanya ha crescut un 10%, sumant 205.000 menors de 18 anys
  que viuen en llars que estan per sota del llindar de la pobresa als més de dos
  milions que ja existien, increment que és conseqüència de l’assetjament i
  enderrocament al que estan sotmesos els drets dels ciutadans espanyols.
 • No acceptem que s’eliminen tot tipus d’ajudes
  a l’alumnat i les famílies, s’incrementen les quotes i les taxes, fins i tot
  creant-les on no existien, incomplint el mandat constitucional de la gratuïtat
  de l’ensenyament i el dret d’accés en igualtat de condicions, arribant a ser
  habitual que els xiquets no disposen dels llibres de text i el material
  curricular necessari per a exercir el seu dret a l’educació.
 • No acceptem que els irresponsables polítics
  que ens governen seguisquen insultant al professorat que ensenya a l’alumnat
  espanyol, que gaudeix del recolzament de les famílies espanyoles i de l’alumnat
  amb el qual conviuen diàriament, en un atac sense precedents a la figura del
  funcionari públic i dels interins, als quals es tracta en tots dos casos com si
  foren ninots de fira, amb l’únic objectiu de posar l’educació en mans de l’empresa
  privada i, amb açò, de precaritzar la professió docent.
 • No acceptem que el Govern central, i els
  autonòmics que secunden les seues directrius amb alegria, seguisquen
  menyspreant a l’alumnat i les seues famílies, la qual cosa demostren amb les
  seues actuacions i amb les seues manifestacions públiques. S’obliden que són
  els nostres servidors i no els nostres dictadors.

En definitiva, l’alumnat
i les famílies diem “fins a ací hem arribat”, i exigim:

 • El cessament fulminant del Ministre Wert i de
  tot el seu equip.
 • La retirada immediata de l’inacceptable avantprojecte
  de reforma de la LOE.
 • La paralització immediata de totes les
  mesures de retallada i desmantellament de l’educació espanyola.
 • I l’obertura, amb un nou equip ministerial,
  d’un procés real de diàleg amb els diferents sectors de la Comunitat Educativa
  per a cercar, entre tots, el consens necessari per a millorar, de debò,
  l’educació espanyola.

I, per tant, convoquem a
les famílies a sumar-se al calendari de lluita que ha sigut convocada per la Plataforma Estatal per l’Escola Pública, que es
desenvoluparà entre els dies 11 d’Abril i 11 de Maig, implicant-se en ella
perquè siguen actuacions conjuntes de l’alumnat i dels pares i mares.

Fem una crida especial a les famílies perquè realitzen el
dia 9 de Maig una vaga de pares i mares, consistent a buidar els centres
educatius de tot el país, no portant als nostres fills i filles a aquests
centres per a defensar els seus drets.

Així mateix, us demanem
que faciliteu la possibilitat que, sols o amb el vostre acompanyament segons
les edats i maduració dels vostres fills i filles, puguen aquests participar de
les manifestacions que es celebraran. Igualment, us demanem que formeu part de
les Assemblees que es convoquen i dels piquets informatius que es realitzen.

Ha arribat el moment que donem un missatge clar sobre que les coses han arribat
fins a on mai haurien d’haver-ho fet i que no estem disposats al fet que
seguisquen per aquest camí.