programes
Tweets @iessimarro:

Author

Revista “Participación educativa”

Adjunt teniu l’enllaç al darrer número de la revista “Participación educativa”, editada pel Consell Escolar d’Estat i pel MECD, dedicada a les relacions família – escola:

Las relaciones entre familia y escuela

Així mateix adjunte l’enllaç a la pàgina on hi són tots els números publicats d’aquesta revista:

Altres números de la revista Participación educativa

Informació PREVI

Adjunt teniu informació facilitada per Vicent Prieto, responsable del PREVI a València, en una xerrada que va fer al CEFIRE de Xàtiva. Hi ha informació sobre la situació actual, protocols, bibliografia, etc., dels temes següents: assetjament i ciberassetjament, conductes que alteren la convivència, maltractament infantil, violència de gènere, agressions al professorat i PAS, situacions fora del centre i d’altres.

Vicent Prieto. PREVI

Així mateix us adjunte l’enllaç al llibre “El papel del ámbito educativo en la detección y abordaje de situaciones de desprotección o maltrato infantil” , que podeu descarregar.

 

 

 

Institut Nacional d’Estadística: notícies d’interés

Informació d’interés lliurada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE):

España en Cifras es una publicación que se caracteriza por su carácter divulgativo y su estilo directo y sencillo para explicar y exponer los fenómenos sociales, económicos y demográficos que suceden en nuestro país. Sus breves explicaciones acompañadas de tablas, representaciones gráficas o mapas que complementan y simplifican la información, aportan una visión general sobre nuestro país y su situación en el entorno europeo.Los datos recogidos provienen tanto del Instituto Nacional de Estadística (INE) como de otras fuentes oficiales, nacionales e internacionales. Queremos agradecer la valiosa colaboración prestada por todas las instituciones que han facilitado la información, así como a los informantes por su participación y colaboración con el INE, tan importante como necesaria puesto que es la base de nuestros resultados.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), la Facultad de Estudios Estadísticos (FEE) de la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)convocan la Tercera Olimpiada Estadística para estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio.
Con el fin de acercar la estadística a los centros de enseñanza y dar a conocer los trabajos que realizamos, se ha puesto en marcha un programa de visitas concertadas a las Delegaciones Provinciales del INE.
En este portal puedes encontrar videos, presentaciones, test, curiosidades que te mostrarán la actividad y la ciencia Estadística de una forma más sencilla.

Eleccions a consell escolar 2015. Sector de pares i mares

El consell escolar de l’institut és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. En ell estan representats el professorat del centre, l’alumnat, el P.A.S. i el sector de pares i mares.

Ara es renova la primera meitat del sector de pares i mares, que són 2 membres més un altre membre a proposta de l’AMPA.

Vostés poden exercir el seu dret de vot, de forma personal, dijous 26 de novembre de 2015, des de les 8 fins les 18 hores d’aquesta jornada electoral, en les dependències del centre.

En cas que vostés no puguen assistir personalment aquest dia, per tal de facilitar la major participació possible, poden sol·licitar en secretaria mitjançant el seu fill o filla el sistema de vot missatger, sistema que compleix totes les garanties legals, i fer ús d’ell, abans de les 14 hores de dimecres, 25 de novembre.

LA JUNTA ELECTORAL.

Explicació de vot missatger (punxeu) : Eleccions CE_Sistema votació missatger

Calendari per a la renovació de la primera meitat del consell escolar del centre

15-X-2015. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL / PUBLICACIÓ DEL CENS ELECTORAL

16-XI-2015. PUBLICACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATS

17-XI-2015. PRESENTACIÓ RECLAMACIONS

18-XI-2015. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

26-XI-2015. ELECCIONS

4-XII-2015. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS I ENVIAMENT DE L’ACTA A DTV

8-XII-2015. SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL NOU CONSELL ESCOLAR

Adrià Espí guanya el premi ONDAS amb El Mort Viu.

 

El xativí Adrià Espí, antic alumne de l’IES Dr. Simarro, guanya el Premi ONDAS a la millor sèrie de ficció emesa en internet amb la sèrie El Mort Viu. Creada juntament amb Lluís Ferrer, Joan Losada, Martí Pavia i Jordi Porcel el pilot de la sèrie és un treball final de grau de la Universitat Pompeu Fabra del grau de Comunicació Audiovisual.

El Mort Viu narra la historia de la família Gifra i del fill petit Llàtzer, un ni-ni ociós, i els estranys esdeveniments que els ocorren. Una sèrie que navega entre el drama i la comèdia, i que juga amb el gènere fantàstic passant-lo pel filtre del costumisme i de l’humor negre.

La sèrie sols té realitzat el pilot i els joves estan a la recerca de finançament per poder gravar tota una primera temporada. Després d’haver estat emesa a Barcelona Televisió dintre del programa Tube d’Assaig El Mort Viu ha rebut el ONDAS per ser un “projecte innovador i arriscat que suposa un salt de qualitat evident en l’incipient món de les websèries, a nivell de producció i a nivell del caràcter transgressor del seu guió” com destaca el jurat.

Enhorabona!!!

Fons Social Europeu (FSE)

Heu de saber que la Unió Europea a través del fons estructural Fons Social Europeu cofinança els ensenyaments de Formació Professional i els itineraris en l’ESO, la qual cosa comporta una sèrie d’obligacions per par de la comunitat educativa. Us adjunte l’enllaç a la pàgina de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport on s’explica detingudament tots els aspectes d’aquesta ajuda: (punxeu a la imatge)

Jesús Villagrasa Sanz, Premi Extraordinari de Batxillerat

jesus villagrasa

Jesús Villagrasa Sanz, alumne que ha cursat l’ESO i el Batxillerat a l’IES Dr. Lluís Simarro, i que va acabar el curs passat amb matrícula d’honor (10), ha obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat de la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2014-15, distinció que en aquesta convocatòria només han rebut vint-i-nou alumnes de tot el territori, sent ell l’únic guardonat de la comarca de La Costera.

Per obtenir aquest premi, a més de tenir una nota mitjana superior a 8.75 en els dos cursos de batxillerat per poder presentar-se, els alumnes fan dos exercicis escrits. El primer esxercici té dos apartats, un d’anàlisi d’un text amb qüestions lingüístiques i literàries en castellà o valencià i un altre anàlisi d’un text amb qüestions culturals, gramaticals o literàries de la primera llengua estrangera. El segon exercici consisteix a desenvolupar un tema d’Història de la Filosofia o d’Història d’Espanya i respondre qüestions sobre una de les matèries de modalitat cursades.

La Comunitat Educativa de l’institut  públic d’educació secundària Dr. Lluís Simarro s’enorgulleix de la tasca d’estudiant de Jesús Vilagrasa Sanz i el felicita efusivament perquè aquest premi és la constatació del treball, de la dedicació, de la de tenacitat i del saber d’aquest alumne excel·lent. Fem també extensiva aquesta enhorabona a la seua família.

 

Les fotos que adjuntem són del dia del lliurament dels premis a l’excel·lència del nostre centre.

 

IMG_6104

Modificacions al currículum

books

 

Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel que es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel que s’establix el currículum i desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que s’establix el currículum i es desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana

 

Calendari escolar 2015-16

Calendari inicial 2015-16

Modificació del calendari

Normativa sobre dotació de plantilles i condicions de treball

Books-1-iconORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’educació. [2015/6065] (DOCV núm. 7560 de 30.06.2015)