programes
Tweets @iessimarro:

Secció: ‘Direcció’

Fons Social Europeu (FSE)

Heu de saber que la Unió Europea a través del fons estructural Fons Social Europeu cofinança els ensenyaments de Formació Professional i els itineraris en l’ESO, la qual cosa comporta una sèrie d’obligacions per par de la comunitat educativa. Us adjunte l’enllaç a la pàgina de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport on s’explica detingudament tots els aspectes d’aquesta ajuda: (punxeu a la imatge)

Modificacions al currículum

books

 

Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel que es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel que s’establix el currículum i desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que s’establix el currículum i es desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana

 

Calendari escolar 2015-16

Calendari inicial 2015-16

Modificació del calendari

Normativa sobre dotació de plantilles i condicions de treball

Books-1-iconORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’educació. [2015/6065] (DOCV núm. 7560 de 30.06.2015)

Nova normativa

Books-1-iconOrdre d’inici de curs per a ESO i batxillerat:

Resolució de 15 de juny del 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016

Currículum LOMQE ESO i Batxillerat desglossat

Currículum ESO-Batxillerat per blocs d’assignatures

Currículum de l’ESO i el Batxillerat segons la LOMQE

Books-1-icon

Adjunt us remet l’enllaç a al decret del currículum de la LOMQE a la Comunitat Valenciana

Currículum de l’ESO i el Batxillerat segons la LOMQE

Siete consejos para evitar que tu hijo odie las matemáticas

Quizá tengas niños. O amigos con niños, o familiares con niños. Y no querrías verles traumatizados por las matemáticas. Como más vale prevenir que lamentar, aquí puedes encontrar algunas ideas para el día a día. Ojalá sirvan de ayuda; son sencillas y concretas, para todos los públicos. También tienes un vídeo resumen, para que puedan llegar a más gente, y una colección de enlaces útiles.

Punxeu en l’enllaç següent per continuar llegint:Siete consejos para evitar que tu hijo odie las matemáticas

Inici de curs. Calendari. Normativa.

Us recordem que l’1 de setembre, a les 11h tindrà lloc la reunió del claustre del professorat on es lliuraran els horaris personals i dels grups per al curs vinent. A continuació teniu el calendari de setembre:

setembre

Així mateix, us adjuntem l’ordre d’inici de curs de Secundària:

Resolució de 14 de juliol del 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015

I les relatives a Cicles Formatius:

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formaci ó Professional de grau mitjà i de grau superior.

ORDE 1/2014, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l’alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7338 de 13.08.2014)

DECRET 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7336 de 11.08.2014)

Nova normativa sobre actualització dels Plans de Convivència:

ORDE 62/2014, de 28 de juliol, per la qual s’actualitzen els plans de convivència i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.

Inici de curs 2014/15: Recepció d’alumnes

xicsagarraets

L’inici del curs 2014/15 per a ESO, Batxillerat i 2n de cicles formatius serà el dimecres 3 de setembre.

L’entrada serà seguint el següent ordre:

08:30  Recepció alumnat 2n BAT al Saló d’actes(planta baixa)
09:00 Recepció alumnat 1r BAT al Saló d’actes(planta baixa)
09:30 Recepció alumnat ESO al Saló d’actes(planta baixa)
L’entrada serà per ordre:1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
10:00 Recepció alumnat 2n curs de cicles formatius Grau Mitjà
A la sala d’usos múltiples de la 1a planta, junt a la sala de professors
11:30 Recepció alumnat 2n curs de cicles formatius Grau Superior
A la sala d’usos múltiples de la 1a planta, junt a la sala de professors

 

L’inici de curs per als grups de 1r de cicles formatius de grau mitjà, superior  i d’FP Bàsica serà el divendres 12 de setembre:

09:30  Recepció alumnat 1r FP Bàsica al Saló d’actes(planta baixa)
10:00 Recepció alumnat 1r curs de cicles formatius Grau Superior
al Saló d’actes(planta baixa)
11:30 Recepció alumnat 1r curs de cicles formatius Grau Mitjà
al Saló d’actes(planta baixa)Per als alumnes de 1r de gestió administrativa i d’SMX se’ls comunicarà en la presentació el grup al que estan assignats(matí o vesprada)

 

 

Ítems liberados de pruebas de evaluación y otros recursos

MECPunxeu a l’enllaç http://www.mecd.gob.es/inee/Recursos.html per accedir a
Últimos recursos publicados