El Departament d'Educació Física us dóna la benvinguda al nostre espai docent.
Arxiu d’entrades
Log In

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ 2.

Una vegada calculada la despesa energètica que necessites en un dia, anem a parlar ara del que ingerim, es a dir, del que necessitem per a mantenirnos.

Una nutrició adequada és una necessitat bàsica, i a més és condició indispensable per a la salut. Primer, intentarem aclarir alguns conceptes associats a aquest camp:
ALIMENTACIÓ: Es podria definir com la part externa del procés nutritiu, és a dir, l’acció mitjançant la qual introduïm en el nostre organisme els diferents aliments. És voluntària i variada.
NUTRICIÓ: És en canvi el conjunt de processos mitjançant els quals el nostre organisme utilitza, transforma i incorpora als seus propis teixits, diferents substàncies. És involuntària i monòtona.
És la part interna, l’absorció de nutrients. Tan sols una part dels aliments són aprofitats com a nutrients.

DESNUTRICIÓ: Trastorn causat per la manca de nutrients, provocada per una dieta inadequada o la manca d’aliments. La causa d’aquest trastorn pot ser també conseqüència d’altres malalties, com trastorns digestius, problemes d’absorció o d’altres condicions mèdiques. Aquesta malaltia és la causa principal de mort d’infants en els països en vies de desenvolupament.
– MALNUTRICIÓ: Terme general emprat per descriure una condició sanitària causada per una inadequada o insuficient alimentació i nutrició; Una alimentació incorrecta que resulta d’una assimilació deficient, una dieta pobra o una sobrealimentació. En funció dels nutrients que es troben de manera deficient o en excés en la dieta, poden produir-se una sèrie de trastorns de la nutrició.
– DIETA: És el conjunt d’aliments que habitualment es consumeixen de manera individual o col·lectiva. Fa referència als hàbits alimentaris i tipus d’aliments que consumeix un organisme o població. La dieta forma part dels estils de vida de les persones. Podem dir que els termes dieta, ingesta, alimentació, nutrició i gastronomia, són termes semblants, però amb diferents lleugers matisos, com hem comprovat.

– NUTRIENT: Els nutrients son diverses substancies químiques que composen els aliments. Són les substàncies aprofitables dels aliments, o allò que aporta l’aliment per dir-ho d’altra manera, i que són aprofitades per les cèl·lules
aportant a l’organisme materials, energia i regulant-ne les funcions.

A l’enllaç següent tens l’activitat que et propose per a la setmana del 11 al 17 de maig :AUTOAVALUACIÓ DE LA DIETA

Commentaris tancats.