logo programes
Categories
Entrar

COSTUMARI MUSICAL AL SIMARRO

El Costumari Musical al Simarro es tracta d’un projecte finançat per la Conselleria d’Educació dins del programa per al desenrotllament de projectes d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d’activitats de promoció de la música en els centres d’Educació Infantil i Primària, instituts d’Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa.

Es realitza amb l’objectiu de crear un ambient educatiu, tendent a afavorir l’èxit escolar dels nostres alumnes. Per tal d’aconseguir aquest fi, el fil conductor no és un altre que la música, amb un paper destacat de la música tradicional valenciana com a font de coneixement de les arrels populars i històriques de la nostra comunitat.

 

 

Cartell2015-Simarro-2

 

Commentaris tancats.