Arxius
Log In

Posts etiquetats ‘cicles’

Petició de plaça Cicles – Setembre 2013-14

L’assistent telemàtic s’obrira del 14 al 18 de setembre.

No oblideu presentar la sol·licitud en el primer centre sol·licitat, junt al D.N.I. i el requisit acadèmic (original).

 

Enllaç a la pàgina de Conselleria

(Assistent admissió telemàtica)

PETICIÓ PLAÇA CICLES – SETEMBRE

 

Petició de plaça Cicles Formatius

14 al 18 de Setembre

 

Llista provissional

20 de Setembre

(admessos passar per secretaria)

 

PROVA ACCÉS CICLES – SETEMBRE

 

Recuperació Setembre: 3 de Setembre

Notes Provissionals: 6 de Setembre

Reclamació Notes Provissionals: Del 6 al 9 de Setembre

Documentació justificativa: Fins el 9 de Setembre

Notes Definitives: 12 de Setembre

 

 

 

Llistat PROVISSIONAL d’admesos en cicles formatius

Els/les alumnes admesos/es passeu per secretaria del centre a informar-se.

Les reclamacions a les llistes són fins el dia 5 de juliol.

La llista definitiva eixirà el dia 15 de juliol.

Llistes d’admesos cicles formatius de grau mitjà:

GM ADMESOS GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GM ADMESOS 2n Curs GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GM ADMESOS Sistemes Microinformàtics SMX

GM ADMESOS OBRES INTERIOR

Llistes d’admesos cicles formatius de grau superior:

GS ADMESOS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

GS ADMESOS 2n Curs FINANCES

GS ADMESOS Administració Sistemes Informàtics Xarxes ASIX

GS ADMESOS 2n Curs ASIX 

GS AMESOS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma DAM

GS ADMESOS 2n Curs DAM

GS ADMESOS EDIFICACIO

 

Llistes NO Admesos:

Grau Mitjà NO ADMESOS LLISTA GENERAL

GM NO ADMESOS GESTIO ADMINISTRATIVA

GM NO ADMESOS SMX

GM NO ADMESOS OBRES INTERIOR

Grau Superior NO ADMESOS GENERAL

GS NO ADMESOS GENERAL 2

GS NO ADMESOS FINANCES

GS NO ADMESOS 2n Curs FINANCES

GS NO ADMESOS ASIX

GS NO ADMESOS DAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates d’interés fi de curs

 

Publicació notes Proves Accés Cicles

Notes Provissionals Grau Mitjà

20 de juny

Notes Definitives Grau Mitjà

28 de juny

Notes Provissionals Grau Superior

18 de juny

Notes Definitives Grau Superior

28 de juny

Presentació requisits acadèmics Cicles Formatius

Últim dia justificació notes Proves Accés

(Exempcions)

27 de juny

 

Últim dia requisit acadèmic Cicles Formatius

(Petició de plaça)

28 de juny

Publicació Llistes provissionals admesos

Cicles Formatius

 3 de juliol ( admesos passar per secretaria)

 

Llistes definitives

15 de juliol

 

 

Entrega notes E.S.O. i Batxillerat

26 de juny

 

Entrega notes Cicles Formatius

27 de juny

 

Matrícula repetidors de 2n curs Cicles Formatius

27 de juny

 

 

 

 

 

NOTES PROVES ACCÉS SETEMBRE DEFINITIVES

 

Notes proves accés Setembre – GRAU MITJÀ

Notes proves accés Setembre – GRAU SUPERIOR – OPCIÓ A

Notes proves accés Setembre  – GRAU SUPERIOR – OPCIO B

Llistes definitives admesos Cicles Formatius

Important:

1) L’últim dia de matrícula és el 25 de juliol. L’alumne/a que no es matricule en aquesta data pedrà la plaça.

2) Els alumnes que estan admesson han de passar per secretaria del centre per adquirir el sobre de matrícula.

3) Els alumnes que no hagen obtingut plaça han de realitzar el procés d’admissió de nou en setembre, del dia 12 a 17 (telemàticament).

Llistats:

Admessos Cicles Grau Mitjà:

Admessos Cicles grau Superior:

No admessos/Admessos en altres centres/opcions:

Proves d’accés a Cicles – 2012

Calendari Proves d’Accés 2012           Text complet DOCV

INSCRIPCIÓ: del dilluns 30 d’abril al divendres 11 de maig de 2012, els dos inclosos.

  • PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: divendres 15 de juny de 2012. Convocatòria extraordinària: dimars 4 de setembre de 2012.
  • PROVES GRAU SUPERIOR: Convocatòria ordinària: dilluns 11 de juny de 2012. Convocatòria extraordinària: dimars 4 de setembre de 2012.

Documentació a presentar:

– Fotocòpia DNI compulsada

– La sol·licitud

– Declaració responsable

– Taxa pagada

 

Models:

Sol·licitud prova accés GRAU MITJÀ

Sol·licitud exempció GRAU MITJÀ

Sol·licitud prova accés GRAU SUPERIOR

Sol·licitud exempció GRAU SUPERIOR

Declaració responsable (obligatori per a tots)

 

Recordeu que teniu que passar per la Secretaria de l’Institut per retirar les Taxes Administratives. També teniu l’opció d’imprimir-les directament en la web de Conselleria.

 

 

OBERT GRAU MITJÀ INFORMÀTICA

Segons instruccions de Conselleria rebudes el dia 21 a les  10:30

AMPLIADES LES VACANTS DEL GRAU MITJÀ D’INFORMÀTICA

 

Més informació – Secretaria de l’Institut

PETICIÓ PLAÇA CICLES – SETEMBRE

Ampliat el termini per a la petició de plaça Cicles Formatius – Setembre

Grau Mitjà

Grau Superior

Termini d’entrega: Del 13 al 15 de setembre

Documentació: Còpia D.N.I. i Original del requisit acadèmic

Lloc de presentació: Secretaria del primer centre que sol·liciteu

Més informació i assitent per a l’admissió ací