Arxius
Log In

Posts etiquetats ‘matricula’

Llistes admesos (definitives) a Cicles Formatius 2016-17

Els alumnes que estan admesos en la llista definitiva, han de passar per secretaria del centre per tal de formalitzar la matrícula. El plaç finalitza el dia 28 de juliol, qui no passe a matricular-se perdrà el dret.

Llistes d’admesos:

NO ADMESOS:

 

 

Admissió(preinscripció) a cicles formatius 2016

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL                  CURS 2016 – 2017

Estudis Processos Presentació de sol·licituds Comprovació duplicitats Consell Orienta i/o requisits acadèmics Llistats provisionals Reclamacions Llistats definitius Matrícula Finalització de Matrícula per vacants
Formació Professional Bàsica (2 cursos) Procés Ordinari Del 6 al 10 de juny Del 15 al 16 de juny Fins al 20 de juny 27 de juny Fins al 29 de juny 1 de juliol Del 4 al 7 de juliol 8 de juliol
Procés Extraordinari Del 13 al 15 de juliol 18 de juliol Del 13 al 15 de juliol 20 de juliol Fins al 22 de juliol 26 de juliol Del 27 al 30 de juliol De l’1 al 5 de setembre
F Professional Grau Mitjà

(2 cursos)

 

Procés únic

 

Del 7 al 17 de juny

 

Del 29  de juny a l’1 de juliol

En juny:  22 al 29 de juny

La resta: fins l’11 de juliol

 

14 de juliol

 

Del 14 al 18 de juliol

 

21 de juliol

 

Del 22 al 29 de juliol

 

De l’1 al 5 de setembre

F Professional Grau Superior

(2 cursos)

 

Procés únic

 

Del 7 al 17 de juny

 

Del 29  de juny a l’1 de juliol

En juny:  22 al 29 de juny

La resta: fins l’11 de juliol

 

14 de juliol

 

Del 14 al 18 de juliol

 

21 de juliol

 

Del 22 al 29 de juliol

 

De l’1 al 5 de setembre

 

Sol·licituds FPB; FPGM; FPGS i PFQB : de forma telemàtica en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado/admision-de-alumnado -> Assistent telemàtic del grau concret al que es vol accedir. Imprimir la sol·licitud i entregar-la en el centre elegit en primera opció.

Requisits per accedir a la Formació Professional Bàsica: Tenir complits 15 anys o complir-los en l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment d’accedir ni durant l’any natural en curs, de forma general. Ha d’haver cursat el 1r cicle d’ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n curs d’ESO. A més, haver sigut proposat per l’equip docent als pares/tutors legals per a la incorporació a un cicle FPB. Oferta de títols: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionales-basicos-de-formacion-profesional.

La documentació a presentar serà la que indica la legislació vigent:  http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/normativa-general.

Llistes Admesos DEFINITIVES a ESO/BAT/Cicles

Cicles formatius grau mitjà, superior i FP Bàsica:

Tot l’alumnat admés ha passar per la Secretaria de l’Institut per retirar el full de matrícula.

La matrícula es formalitzarà fins el 30 de juliol. Qui no es matricule fins aquest dia perdrà la plaça.

Tots els que no estiguen admesos i apareguen en llista de no admesos, passeu per secretaria del centre per a informar-vos.

No admesos:

ESO/BATXILLERAT:

Ja estan disponibles les Llistes d’admesos en Secretaria:

Tot l’alumnat admés pot passar per la Secretaria de l’Institut per retirar el full de matrícula.

La matrícula es formalitzarà fins el 29 de juliol. Qui no es matricule fins aquest dia perdrà la plaça.

 

 

 

LLISTES D’ADMESOS DEFINITIVES – CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

LLISTATS D’ADMESOS AL CICLES FORMATIUS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2014/15:

 

ÚLTIM DIA DE MATRÍCULA: 15 DE JULIOL.

L’ALUMNAT QUE NO FORMALITZE MATRÍCULA

PERD LA PLAÇA OBTINGUDA EN PROCÉS ORDINARI.

Els alumnes admesos/es passeu per secretaria del centre abans del dia 15 de juliol per formalitzar matrícula.

Molt important:

Tot alume/a que el dia 15 de juliol no haja fet la matrícula perdrà la plaça i caldrà que sol·licite nova plaça en la convocatòria extraordinària de juliol.

– El dia 16 de juliol els alumnes de llista d’espera interessats han de passar per secretaria per tal d’informar-se si hi ha alguna plaça vacant.

 

ADMESOS GRAU SUPERIOR:

NO ADMESOS GRAU SUPERIOR:

ADMESOS GRAU MITJÀ:

NO ADMESOS GRAU MITJÀ:

 

Llistes definitives Admesos Cicles

IMPORTANT:

Els alumnes que estigueu admesos passeu per secretaria per tal de formalitzar la matrícula.

Últim dia de matrícula: 26 de juliol. Qui no es matricule abans d’eixe dia perdrà la plaça.

Llistats d’admesos Grau Mitjà:


Gestió Administrativa 1r curs

Gestió Administrativa 2n curs

Obres d’interior, rehabilitació 1r curs

Sistemes Microinformàtics(SMX) 1r curs

 

Llistat d’admesos Grau Superior:


Administració i finances 1r curs

Administració i finances 2n curs

Edificació 1r curs

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma(DAM) 1r curs

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma(DAM) 2n curs

Administració sistemes informàtics en xarxa(ASIX) 1r curs

Administració sistemes informàtics en xarxa(ASIX) 2n curs

 

Relació no admesos grau mitjà


No admesos llistat general grau mitja 1r curs

No admesos gestió administrativa 1r curs

No admesos Obres d’interior 1r curs

No admesos Sistemes Microinformàtics (SMX) 1r curs

No admesos llistat general grau mitjà 2n curs

No admesos SMX 2n curs

Relació no admesos grau superior


No admesos llistat general grau superior 1r curs

No admesos Administració i finances 1r curs

No admesos Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma(DAM) 1r curs

No admesos Administració Sistemes Informàtics(ASIX) 1r curs

No admesos llistat general grau superior 2n curs

No admesos Administració i finances 2n curs

Llistat PROVISSIONAL d’admesos en cicles formatius

Els/les alumnes admesos/es passeu per secretaria del centre a informar-se.

Les reclamacions a les llistes són fins el dia 5 de juliol.

La llista definitiva eixirà el dia 15 de juliol.

Llistes d’admesos cicles formatius de grau mitjà:

GM ADMESOS GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GM ADMESOS 2n Curs GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GM ADMESOS Sistemes Microinformàtics SMX

GM ADMESOS OBRES INTERIOR

Llistes d’admesos cicles formatius de grau superior:

GS ADMESOS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

GS ADMESOS 2n Curs FINANCES

GS ADMESOS Administració Sistemes Informàtics Xarxes ASIX

GS ADMESOS 2n Curs ASIX 

GS AMESOS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma DAM

GS ADMESOS 2n Curs DAM

GS ADMESOS EDIFICACIO

 

Llistes NO Admesos:

Grau Mitjà NO ADMESOS LLISTA GENERAL

GM NO ADMESOS GESTIO ADMINISTRATIVA

GM NO ADMESOS SMX

GM NO ADMESOS OBRES INTERIOR

Grau Superior NO ADMESOS GENERAL

GS NO ADMESOS GENERAL 2

GS NO ADMESOS FINANCES

GS NO ADMESOS 2n Curs FINANCES

GS NO ADMESOS ASIX

GS NO ADMESOS DAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula

Informació del procés d’admissió, renuncies, canvi de grup, etc.

Matrícula Cicles

.

Matrícula Cicles

.

fins el 27 de juliol

.

D.O.C.V. 18-03-2011

.