Arxius
Log In

Posts etiquetats ‘petició plaça’

Admissió per al curs 2015/2016 (preinscripció)

Per a fer l’admissió(sol·lictud de plaça o preinscripció) cal emplenar un formulari en la web de conselleria segons el nivell educatiu al que es vulga accedir:

 

 IMPORTANT:

Cal presentar la sol·licitud impresa en el primer Centre sol·licitat junt a la còpia del D.N.I. o N.I.E. i Certificat de notes original del requisit acadèmic.

============================================

Normativa: ordre d’admissió(preinscripció) per al curs 2015/2016 per a ESO-BATXILLERAT-CICLES-FP BÀSICA

DOCV núm: 7489 /20/03/2015

Informació Conselleria

 

RESUM DE DATES:

 • PROCÉS ORDINARI – 2015
  • ESO+BATXILLERAT: del 25 de maig a l’1 de juny, els dos inclosos.
  • Cicles Formatius i FP Bàsica: del 21 de maig a l’1 de juny, els dos inclosos. 
 • PROCÉS EXTRAORDINARI – 2015
  • ESO+BATXILLERAT: del 14 al 15 de juliol.
  • Cicles formatius i FP Bàsica: del 14 al 15 de juliol.

 

La petició de plaça serà telemàtica(Cal emplenar formulari per internet). La Conselleria habilitarà una plana web en les dates corresponents.

Aquesta sol·licitud tindrà que ser validada en el primer Centre sol·licitat junt al DNI i el requisit acadèmic.

 

 

 

ADMISSIÓ EXTRAORDINAIRA ESO+BATX+CICLES

.

* SOL·LICITUD E.S.O. (21 i 22 juliol)

* SOL·LICITUD BATXILLER (21 i 22 juliol)

* SOL·LICITUD CICLES GRAU MITJÀ (22 al 24 juliol)

* SOL·LICITUD CICLES GRAU SUPERIOR (22 al 24 juliol)

Obligatòri presentar la SOL·LICITUD complimentada per internet en el primer Centre sol·licitat junt a la còpia del D.N.I, i el certificat acadèmic original en les dates dalt indicades.

Petició plaça ESO, Batxillerat i PQPI

 

Assitent telemàtic per sol·licitar plaça

El enllaços estaràn operatius quan la Conselleria d’Educació els active. (No depen de l’institut)

E.S.O.

BATXILLERAT

P.Q.P.I

 

Les sol·licitudS han de ser impresses i presentades en el primer centre sol·licitat amb la documentació pertinent (certificats acadèmics, annexos, còpia D.N.I., etc)

 

 

Petició de plaça Curs 2012-2013

Assistent per a la sol·licitud en educació secundària: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Les dates per a la preinscripció són:
-Cicles i Batxillerat: del 4 a 13 de juny.
-ESO i PQPI: del 24 de maig a l’1 de juny

Al centre disposareu tant d’ordinadors i impressora com de professors que vos ajudaran per tal de facilitar-vos el procés.

Ací teniu una guia de com heu d’emplenar el formulari:

http://www.edu.gva.es/abc/admisal/docs/guia_assistent_sol_admi_telematica.pdf

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vullga, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre. En esta sol·licitud apareix un número d’identificació, que és el que el centre usarà per tramitar-la a través d’ITACA (segons s’explica en la guia d’admissió).

El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l’original imprés. Cal que es comprove la veracitat de les dades que apareixen a la sol·licitud impresa i la coincidència amb les que es carreguen a ITACA, així com la documentació justificativa que adjunte el sol·licitant.
Adreces per a iniciar el procés:

Cicles Formatius Grau Mitjà / Ciclos Formativos Grado Medio
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=20

Cicles Formatius Grau Superior / Ciclos Formativos Grado Superior
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=21

ESO:
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=18

Batxillerat / Bachillerato:
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=19

P.Q.P.I.

https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=es&conv=23

PETICIÓ PLAÇA CICLES – SETEMBRE

Ampliat el termini per a la petició de plaça Cicles Formatius – Setembre

Grau Mitjà

Grau Superior

Termini d’entrega: Del 13 al 15 de setembre

Documentació: Còpia D.N.I. i Original del requisit acadèmic

Lloc de presentació: Secretaria del primer centre que sol·liciteu

Més informació i assitent per a l’admissió ací

Petició de plaça CICLES FORMATIUS – SETEMBRE

.

Petició de plaça Setembre


Dia: 13 de setembre

.

Vacants en els Cicles:

.

Grau Superior:

.

* ADMINISTRACIÓ I FINANCES

* DESENROTLLAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

* DESENROTLLAMENT DE PROJECTES URBANISTICS I OPERACIÓNS TOPOGRÀFIQUES

.

Grau Mitjà:


* ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (pendent de confirmar)

.

Petició de plaça Grau Mitjà i Grau Superior

.

Petició de plaça CICLES FORMATIUS


Sol·licitud de plaça CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

Sol·licitud de plaça CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

Guia d’ajuda

.

Adjuntar:

 • Còpia D.N.I., N.I.E.

 • Original i còpia del requisit acadèmic amb nota mitjà

 • Presentació: del 3 al 10 de juny.

 • Lloc: en el primer Centre sol·licitat.