Arxius
Log In

Posts etiquetats ‘PREINSCRIPCIÓ’

Admissió(preinscripció) a cicles formatius 2016

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL                  CURS 2016 – 2017

Estudis Processos Presentació de sol·licituds Comprovació duplicitats Consell Orienta i/o requisits acadèmics Llistats provisionals Reclamacions Llistats definitius Matrícula Finalització de Matrícula per vacants
Formació Professional Bàsica (2 cursos) Procés Ordinari Del 6 al 10 de juny Del 15 al 16 de juny Fins al 20 de juny 27 de juny Fins al 29 de juny 1 de juliol Del 4 al 7 de juliol 8 de juliol
Procés Extraordinari Del 13 al 15 de juliol 18 de juliol Del 13 al 15 de juliol 20 de juliol Fins al 22 de juliol 26 de juliol Del 27 al 30 de juliol De l’1 al 5 de setembre
F Professional Grau Mitjà

(2 cursos)

 

Procés únic

 

Del 7 al 17 de juny

 

Del 29  de juny a l’1 de juliol

En juny:  22 al 29 de juny

La resta: fins l’11 de juliol

 

14 de juliol

 

Del 14 al 18 de juliol

 

21 de juliol

 

Del 22 al 29 de juliol

 

De l’1 al 5 de setembre

F Professional Grau Superior

(2 cursos)

 

Procés únic

 

Del 7 al 17 de juny

 

Del 29  de juny a l’1 de juliol

En juny:  22 al 29 de juny

La resta: fins l’11 de juliol

 

14 de juliol

 

Del 14 al 18 de juliol

 

21 de juliol

 

Del 22 al 29 de juliol

 

De l’1 al 5 de setembre

 

Sol·licituds FPB; FPGM; FPGS i PFQB : de forma telemàtica en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado/admision-de-alumnado -> Assistent telemàtic del grau concret al que es vol accedir. Imprimir la sol·licitud i entregar-la en el centre elegit en primera opció.

Requisits per accedir a la Formació Professional Bàsica: Tenir complits 15 anys o complir-los en l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment d’accedir ni durant l’any natural en curs, de forma general. Ha d’haver cursat el 1r cicle d’ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n curs d’ESO. A més, haver sigut proposat per l’equip docent als pares/tutors legals per a la incorporació a un cicle FPB. Oferta de títols: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionales-basicos-de-formacion-profesional.

La documentació a presentar serà la que indica la legislació vigent:  http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/normativa-general.

Admissió per al curs 2015/2016 (preinscripció)

Per a fer l’admissió(sol·lictud de plaça o preinscripció) cal emplenar un formulari en la web de conselleria segons el nivell educatiu al que es vulga accedir:

 

 IMPORTANT:

Cal presentar la sol·licitud impresa en el primer Centre sol·licitat junt a la còpia del D.N.I. o N.I.E. i Certificat de notes original del requisit acadèmic.

============================================

Normativa: ordre d’admissió(preinscripció) per al curs 2015/2016 per a ESO-BATXILLERAT-CICLES-FP BÀSICA

DOCV núm: 7489 /20/03/2015

Informació Conselleria

 

RESUM DE DATES:

  • PROCÉS ORDINARI – 2015
    • ESO+BATXILLERAT: del 25 de maig a l’1 de juny, els dos inclosos.
    • Cicles Formatius i FP Bàsica: del 21 de maig a l’1 de juny, els dos inclosos. 
  • PROCÉS EXTRAORDINARI – 2015
    • ESO+BATXILLERAT: del 14 al 15 de juliol.
    • Cicles formatius i FP Bàsica: del 14 al 15 de juliol.

 

La petició de plaça serà telemàtica(Cal emplenar formulari per internet). La Conselleria habilitarà una plana web en les dates corresponents.

Aquesta sol·licitud tindrà que ser validada en el primer Centre sol·licitat junt al DNI i el requisit acadèmic.

 

 

 

Llistat PROVISSIONAL d’admesos en cicles formatius

Els/les alumnes admesos/es passeu per secretaria del centre a informar-se.

Les reclamacions a les llistes són fins el dia 5 de juliol.

La llista definitiva eixirà el dia 15 de juliol.

Llistes d’admesos cicles formatius de grau mitjà:

GM ADMESOS GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GM ADMESOS 2n Curs GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GM ADMESOS Sistemes Microinformàtics SMX

GM ADMESOS OBRES INTERIOR

Llistes d’admesos cicles formatius de grau superior:

GS ADMESOS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

GS ADMESOS 2n Curs FINANCES

GS ADMESOS Administració Sistemes Informàtics Xarxes ASIX

GS ADMESOS 2n Curs ASIX 

GS AMESOS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma DAM

GS ADMESOS 2n Curs DAM

GS ADMESOS EDIFICACIO

 

Llistes NO Admesos:

Grau Mitjà NO ADMESOS LLISTA GENERAL

GM NO ADMESOS GESTIO ADMINISTRATIVA

GM NO ADMESOS SMX

GM NO ADMESOS OBRES INTERIOR

Grau Superior NO ADMESOS GENERAL

GS NO ADMESOS GENERAL 2

GS NO ADMESOS FINANCES

GS NO ADMESOS 2n Curs FINANCES

GS NO ADMESOS ASIX

GS NO ADMESOS DAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent admissió telemàtica

PREINSCRIPCIÓ CURS 2012/2013