El Departament de Ciències Socials, Geografia i Història us dóna la benvinguda al nostre espai docent.
Arxiu d’entrades
Núvol d’etiquetes
Log In

Secció: ‘2º BATXILLERAT’

PRÀCTIQUES. TEMA 2. (2)

12 COMENTARI MAPA DEL TEMPS 2014

PRÀCTIQUES. TEMA 2. (1)

11. PRACTICA TRES CLIMOGRAMES

PRÀCTIQUES. TEMA 1. (1)

4. PRACTIQUES (valencià)

PINTURA BARROCA

PINTURA BARROCA

LA ESCULTURA BARROCA

LA ESCULTURA BARROCA

ARQUITECTURA BARROCA

ARQUITECTURA BARROCA

TEMA 9. COMENTARI DEL PLÀNOLO URBÀ DE VALÈNCIA

PLÀNOL URBÀ VALÈNCIA

TEMA 9. COMENTARI DEL PLÀNOL URBÀ D’ALACANT.

COMENTARI PLANOL URBA ALACANT

TEMA 9. PREGUNTES SOBRE EL PLANOL ANTIC DE TOLEDO

PREGUNTES SOBRE PLANO ANTIC TOLEDO

TEMA 6. AREES INDUSTRIALS, LOCALITZACIÓ.

AREES INDUSTRIAS LOCALITZACIO VALENCIA