programes
Tweets @iessimarro:

Posts etiquetats ‘admissió’

Admissió(preinscripció) a cicles formatius 2016

accés fp admissió

En el següent enllaç teniu tota la informació sobre el procés d’admissió i calendari:a admissió 2016 a formació professionl

Més informació: secretaria del centre

Admissió 2015 (preinscripció) per a ESO / Batxillerat / Cicles Formatius

que trie

Si no vols quedar-te sense plaça per al proper curs, cal que faces el procés d’admissió(preinscripció) per tal de demanar un lloc a l’estudi que vulgues realitzar el proper curs.

Teniu tota la informació en aquesta plana

Petició de plaça per a PQPI – noves dates

El procés d’admissió per a PQPI serà del 24 al 26 de juliol.

Ací teniu més informació

Legislació actualitzada

Nova ordre d’amissió d’alumnes amb la determinació del districte únic i el nou criteri de baremació per a l’accés, on el que més puntua és tenir germans matriculats.
ORDE 14/2013, de 4 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
[2013/3471]

Resolució on apareix el nostre centre com incorporat a la xarxa de centres plurilingües per al curs vinent.
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2013-2014 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos. [2013/3294]

Resolució que determina la realització de una prova diagnòstica en 2n d’ESO, compresa entre el 29 d’abril i el 24 de maig.
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la directora general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’aprova la realització de l’avaluació diagnòstica en els nivells de l’ensenyança obligatòria, durant el curs 2012-2013, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. [2013/3490]

Premis extraordinaris de FP
RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen,per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2011-2012. [2013/3475]

PETICIÓ PLAÇA CICLES – SETEMBRE

Ampliat el termini per a la petició de plaça Cicles Formatius – Setembre

Grau Mitjà

Grau Superior

Termini d’entrega: Del 13 al 15 de setembre

Documentació: Còpia D.N.I. i Original del requisit acadèmic

Lloc de presentació: Secretaria del primer centre que sol·liciteu

Més informació i assitent per a l’admissió ací

Dates importants

BATXILLERAT

 • Lliurament notes 2n Batxillerat

27 de maig

 • Matrícula selectiu

30 de maig

De 8 a 14 hores en secretaria

 • Exàmens Selectiu: dies

9,10 i 13 de juny

CICLES

 • Exàmen prova accés Grau Mitjà

17 de juny

 • Exàmen prova accés Grau Superior

10 de juny

 • Llistes provissionals prova accés

21 de juny

 • Entrega documentació justificativa

27 de juny

 • Petició de plaça Cicles formatius

3 al 10 juny

Procediment telemàtic (pendent de confirmar informació)

 • Llistes admesos

11 de juliol

 • Matrícula

11 de juliol

ESO I PQPI

 • Petició de plaça

26 maig al 3 juny

 • Llistes admesos

11 de juliol

 • Matrícula

12 de juliol

BATXILLERAT

 • Petició de plaça

3 al 10 de juny

 • Llistes admesos

11 de juliol

 • Matrícula

12 de juliol

Calendari i procés d’admissió curs 2011/2012

alumnesPublicat el calendari i procés d’admissió per al curs 2011/2012.

Educació infantil, Primaria, ESO, Batxillerat i Formació Professional.

Consulta la Resolució

Sol·licituds i altra documentació

Calendari admissió setembre

.

.

SOL·LICITUD ADMISSIÓ SETEMBRE

ESO, BATXILLERAT, CICLES I PQPI

.

Presentació de sol·licituds:

 • 8 i 9 de setembre

Llistes provisionals admesos:    10 de setembre

Llistes definitives admesos:      14 de setembre

Matriculació:                            14 de setembre

.

.