programes
Tweets @iessimarro:

Posts etiquetats ‘premi extraordinari’

Jesús Villagrasa Sanz, Premi Extraordinari de Batxillerat

jesus villagrasa

Jesús Villagrasa Sanz, alumne que ha cursat l’ESO i el Batxillerat a l’IES Dr. Lluís Simarro, i que va acabar el curs passat amb matrícula d’honor (10), ha obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat de la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2014-15, distinció que en aquesta convocatòria només han rebut vint-i-nou alumnes de tot el territori, sent ell l’únic guardonat de la comarca de La Costera.

Per obtenir aquest premi, a més de tenir una nota mitjana superior a 8.75 en els dos cursos de batxillerat per poder presentar-se, els alumnes fan dos exercicis escrits. El primer esxercici té dos apartats, un d’anàlisi d’un text amb qüestions lingüístiques i literàries en castellà o valencià i un altre anàlisi d’un text amb qüestions culturals, gramaticals o literàries de la primera llengua estrangera. El segon exercici consisteix a desenvolupar un tema d’Història de la Filosofia o d’Història d’Espanya i respondre qüestions sobre una de les matèries de modalitat cursades.

La Comunitat Educativa de l’institut  públic d’educació secundària Dr. Lluís Simarro s’enorgulleix de la tasca d’estudiant de Jesús Vilagrasa Sanz i el felicita efusivament perquè aquest premi és la constatació del treball, de la dedicació, de la de tenacitat i del saber d’aquest alumne excel·lent. Fem també extensiva aquesta enhorabona a la seua família.

 

Les fotos que adjuntem són del dia del lliurament dels premis a l’excel·lència del nostre centre.

 

IMG_6104

Premis extraordinaris en ESO de la Comunitat Valenciana

college-students-still-prefer-printed-textbooks-10102001
Tres alumnes de l’IES Dr. Lluís Simarro han estat guardonats amb el premi extraordinari al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, corresponents al curs 2012-2013, segons consta en la Resolució de 12 de novembre de 2013 (DOCV 18/11/2013). Els tres alumnes que han rebut aquest diploma a l’excel·lència expedit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport són:
– Gema Ferrús Segarra
– Esther Martí Lorente
– Jesús Villagrasa Sanz
Enhorabona! I a continuar per aquest camí.

Legislació actualitzada

Nova ordre d’amissió d’alumnes amb la determinació del districte únic i el nou criteri de baremació per a l’accés, on el que més puntua és tenir germans matriculats.
ORDE 14/2013, de 4 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
[2013/3471]

Resolució on apareix el nostre centre com incorporat a la xarxa de centres plurilingües per al curs vinent.
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2013-2014 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos. [2013/3294]

Resolució que determina la realització de una prova diagnòstica en 2n d’ESO, compresa entre el 29 d’abril i el 24 de maig.
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la directora general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’aprova la realització de l’avaluació diagnòstica en els nivells de l’ensenyança obligatòria, durant el curs 2012-2013, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. [2013/3490]

Premis extraordinaris de FP
RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen,per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2011-2012. [2013/3475]