programes
Tweets @iessimarro:

Posts etiquetats ‘Professorat’

Cursa Càncer – Mou-te per la vida

cursa cancerEl passat diumenge dia 18 d’octubre es va celebrar en Xàtiva la II cursa i marxa solidària contra el càncer. La concentració constava de dues proves diferents : una cursa competitiva de 6,5 km i una marxa no competitiva de 4 km. Alguns dels nostres professors i segur que molts alumnes, pares i mares van estar allí.

Normativa nova

Adjunte normativa nova d’interés per al proper curs:
RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013
DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012 de la Subsecretaria, de la Direcció General de Centres Docents, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2012-2013 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.
ORDE 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
INSTRUCCIONS DT comunicat faltes professorat
MODEL comunicació de faltes no justificades

Sol·licitud telemàtica de sexennis

Un dels tràmits que requerixen una interacció contínua entre el docent i l’Administració és el reconeixement de la formació rebuda per a obtindre els sexennis corresponents. Atés que la documentació de la formació rebuda pels docents es troba en poder de l’Administració, és obvi la necessitat facilitar aquest tràmit, a més de complir a la legislació vigent en aquesta matèria.
Per això, s’ha implantat esta tramitació de forma telemàtica, permetent als docents consultar la formació reconeguda per l’Administració i sol·licitar el sexenni corresponent. La sol·licitud es pot realitzar a través de l’enllaç següent:

Sol·licitud de sexenni

i pot obtindre’s informació a l’adreça següent:

Informació sobre sexennis

Així, doncs, difonguen aquest informació perquè, qui ho desitge, puga realitzar aquest tràmit telemàticament.

DOCV: Sexenni: Nova normativa

ORDE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat.

DOCV: Criteris determinació de plantilles

ORDE 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.

Relació tutors curs 2010-2011

En la pàgina Tutors hem actualitzat la llista de tutors per al present curs escolar, 2010-2011