programes
Tweets @iessimarro:

Posts etiquetats ‘projecte de direcció’

Projecte de direcció

lluis simarroUs adjunte en l’enllaç el projecte de direcció presentat per als propers quatre anys per el nostre equip directiu. En els propers consell escolar i claustre s’ha de triar quatre vocals, a saber, un representant del sector de pares u mares,  i un altre del sector de l’alumnat, que s’elegiran en la sessió extraordinària de dimarts vinent en el consell escolar (més dos suplents) i dos professors o professores (i dos suplents) que es triaran en la sessió extraordinària de claustre de dimecres vinent.

A més a més, cal fer una valoració general del projecte de direcció que us adjunte:

Projecte direcció 2016

Renovació del càrrec de director

Com a resposta a la RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2012, del sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat,he presentat una proposta de renovació del càrrec de director, per un termini de quatre anys, de l’equip que ha exercit la direcció d’aquest centre, l’I.E.S. Dr. Simarro.

Correspon a una Comissió d’Avaluació presidida pel Director Territorial i formada per cinc membres elegits per la Conselleria d’Educació, decidir la continuïtat del projecte, en base a la documentació aportada i a l’informe de l’inspector corresponent.

La documentació aportada és un projecte de direcció, que podeu consultar en Projecte de direcció 2012, on figura una memòria de la tasca realitzada durant els darrers quatre anys, fent balanç del projecte de direcció presentat a 2005, i d’una ampliació d’aquest projecte.