Oferta Formativa

IconaEl nou IES Dr. Lluís Simarro té en aquest moment una matrícula de més de 1100 alumnes, distribuïts en dos torns: matí i vesprada.

Al matí es cursa l’ESO i el Batxillerat, així com una part dels Cicles Formatius.

A la vesprada també s’imparteixen estudis de formació professional i el pla èxit.

Els estudis que es poden cursar actualment al nostre centre són els següents:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (‘PEV’ i ‘PIP’)

  • 1r. CICLE (1r i 2n d’ESO)
  • 2n. CICLE (3r i 4è d’ESO)

BATXILLERAT (Modalitats: ‘Humanitats i Ciències Socials’, i ‘Ciències’)

  • 1r. Batxillerat
  • 2n. Batxillerat

FORMACIÓ PROFESSIONAL