L’Institut d’Educació Secundària “Doctor Lluís Simarro Lacabra”

LOGO

* Una història de 20 anys

A l’octubre de 1988 s’inaugurava el centre de batxillerat Doctor Lluís Simarro. A l’acte d’inauguració assistia el conseller d’educació Ciprià Ciscar, impulsor de la Llei d’Ús i Ensenyament del València, que en aquell moment complia cinc anys.

Gràcies a l’impuls de Ramon Ortolà, primer director de l’institut, el centre rebia el nom d’un il·lustre xativí, Lluís Simarro (1851-1921), darwinista convençut, psiquiatre i neuròleg, qui fou catedràtic de Psicologia experimental de la Universitat de Madrid i col·laborador de la Institució Lliure d’Ensenyança, Així mateix, fou Gran Mestre de la maçoneria espanyola i amic de Ramón y Cajal. L’elecció del nom responia a l’esperit progressista i compromés amb la societat que el nou centre volia promoure en les seues aules.

A més a més, amb eixe nom es pretenia recordar el fet que, durant La II República, l’any 1933 es va inaugurar el primer Institut de Segona Ensenyança a la ciutat de Xàtiva, el qual va rebre precisament el nom del Doctor Simarro; Eixe institut que va quedar ubicat el seu primer any en l’antic quarter d’Infanteria i posteriorment passaria a la Casa de l’Ensenyança. Desprès de la Guerra Civil va patir una remodelació i se li va canviar significativament de nom: José de Ribera. Posteriorment, el 1988, i per a reivindicar la seua figura, el nou centre recuperaria el nom d’aquest il·lustre personatge.

El Dr. Lluís Simarro

* Primers anys

En els seus primers anys, funcionarà com un centre de batxillerat, amb un ensenyament orientat fonamentalment a l’ingrés en la Universitat. Des del primer moment s’incorpora l’ensenyament en valencià i s’inicia la normalització lingüística en totes les activitats del centre.

* Segona etapa

Una segona etapa començaria en el curs 1994-95; el professorat assistirà a distints cursos per a preparar l’entrada voluntària en el nou model d’ensenyament que s’està desenvolupant en el país. I l’any següent comença la incorporació progressiva de l’Ensenyament Secundari Obligatori, que canviaria molt el model educatiu i la seua finalitat, que no seria ja exclusivament l’entrada en la Universitat., sinó també la incorporació dels alumnes a la societat (títol de Graduat en Secundària) i el seu posterior desenvolupament acadèmic en Formació Professional o en Batxillerat i Universitat.

* Tercera etapa

El nou IES. Vista parcial

Una tercera etapa, que va ser un canvi important, començà en el curs 2003-04 amb la incorporació del 1r cicle de l’ESO i l’entrada de nous companys, mestres, al centre.

La seua influència com a mestres ha sigut important en la resta del professorat, precisament per a acostar-nos més al magisteri que ens demana la societat actual .

 

 

 

* Futur present

A partir del curs 2009-10 ens canviàrem d’ubicació (el plànol de la web indica la ubicació nova) i incorporàrem les ensenyances de Formació Professional, a més de rebre nous companys i més alumnes. Un nou repte que hem afrontat amb il·lusió i amb el mateix esperit progressista i compromès amb aquesta societat canviant i globalitzada en la qual vivim.