L’Equip Directiu de l’IES Dr. Lluís Simarro està format pel director, la vicedirectora, el secretari, un cap d’estudis d’ESO i Batxillerat i altre per a la formació professional. Ací teniu les adreces per a contactar amb els membres de l’equip directiu del centre:

NOMCARRECEMAIL
Joan David Ferrandis VIlaDirectordirector@ieslluissimarro.org
Ana Alpiste IlluecaVicedirectoravicedireccio@ieslluissimarro.org
Francesca Ballester CuencaCap d'estudis Ed. Secundàriasecundaria@ieslluissimarro.org
José Luis Aznar VicedoCap d'estudis de Formació Professionalfp@ieslluissimarro.org
Ricard Vila VicedoSecretarisecretaria@ieslluissimarro.org