logo fol

Menú
Entrades recents

Presentació

Benvingut al Departament de Formació i Orientació Laboral(FOL) de l’IES Dr. Lluís Simarro.

Docència:

Impartim classes de Formació i Orientació Laboral i d’Empresa i Iniciativa Emprenedora a:

– 1r Nivell de PQPI Informàtica
– 1r Nivell de PQPI Administratiu
– Cicle mitjà de Gestió Administrativa
– Cicle superior d’Administració i Finances
– Cicle mitjà d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
– Cicle superior de Projectes d’Edificació
– Cicle mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes
– Cicle superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
– Cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Dades de contacte:
Cap departament: Rosana Terol Bolinches
Tel: 962249080
Fax: 9622490081
Email: fol@ieslluissimarro.org