Icona

Espai per a la formació del professorat del centre.

Programació dels cursos, tallers, jornades, grups de treball i accions formatives que es duen a terme al centre dintre del Pla Anual de Formació(PAF) del centre.

Més informació: Ana Gema Sanchis Perales(Coordinadora de Formació)

Accions formatives programades/realitzades:

 • Taller Ciberassetjament Escolar, Finalitzat

El dia 20 de març l’INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), dintre del programa Internet Segura for Kids (is4k.es) ens va donar un taller per tal de conèixer la problemàtica del ciberassetjament escolar i veure possibles formes de combatre’l.

Va estar una xerrada molt interessant on ens van donar material per a poder treballar a l’aula amb els alumnes.

 • Curs d’italià, Finalitzat

      Del 6 de febrer al 1 de març Duració: 20h

Aquest curs d’italià  ha estat dirigit a professors del centre amb pocs coneixements previs de la llengua italiana . S’han introduït les estructures gramaticals bàsiques, així com el vocabulari essencial que permetrà l’ús de la llengua en situacions comunicatives bàsiques.

 • Curs de mindfulness, Finalitzat

      Del 26 de gener al 18 de febrer Duració: 12h

“Saber lo que hacemos mientras lo hacemos constituye la esencia de la práctica de la atención plena” (Kabat-Zinn, 1990: 61)

“¡Simplemente detente! Siente a fondo el momento presente y experimentarás una verdadera paz y alegría” (Nhat Hanh, 1996:14)

Aquest curs ens permetrà conèixer què és el mindfulness, i l’autocompassió. Ens iniciarem amb pràctiques per a emprar-ho quotidianament, i també ens ajudarà a tindre una visió amplia de les aplicacions tant personals, com professionals amb alumnes a l’aula.

cursmindfulness

 • Comunitats d’aprenentatge Finatlitzat

       D’octubre de 2015 a gener de  2016 Duració: 20h

Amb aquest curs es preten introduir al claustre i pares en el món de les Comunitats d’Aprenentatge per poder començar a realitzar activitats d’èxit al centre. Es presentaran les actuacions educatives d’èxit avalades pel projecte científic, de rang europeu, desenvolupat per l’equip d’investigació CREA–UB.

La finalitat és conèixer les propostes educatives i d’aprenentatge en Comunitats d’aprenentatge i reflexionar sobre els factors que afavoreixen el desenvolupament d’un projecte de comunitat d’aprenentatge i la seua possible difusió.

 • Aplicació pràctica de l’anglés per a la docència Finalitzat

       Del 19/05/2015 al 04/06/2015 Duració: 12h

El taller consistirà en resoldre possibles situacions reals quan iniciem la impartició de classes en anglés.
Es tracta de fer un taller pràctic, entretingut i divertit per a iniciar al professorat en la docència en anglés.

curs anglés

 • APLICACIÓ DE LES TIC AMB L’AULA MÒBIL Finalitzat

Del 3/02/2015  Duració: 10h

Taller per a l’aplicació de les TIC utilitzant l’aula mòbil de portàtils, exemple pràctic.
Amb l’objectiu de que el professorat es familiaritze amb l’ús dels portàtils de l’aula mòbil, farem un exercici pràctic del que seria donar classe amb els ordinadors portàtils.
Veurem com traure-li rendiment a una classe amb alumnes utilitzant les TIC sense tindre que desplaçar-se a una aula informàtica.

Carro portàtils

 • APLICACIÓ DE LES TIC A L’AULA. CREACIÓ MATERIAL EN FORMAT DIGITAL Finalitzat

Del 28/10/2013  Duració: 12h

Taller pràctic per a la creació de material didàctic en format digital.
Amb l’objectiu de crear un tema real començarem per la recerca de recursos(imatges, sons, vídeos, etc.), tractarem i manipularem els mateixos(escanejar, retallar, pegar, transformar formats, etc.), després crearem el material en format digital(documents, presentacions multimèdia, pdf, etc) i per últim vorem formes de publicació dels resultats(projector, web, moodle, etc.).

 • ENTORNS VIRTUALS D’APRENENTATGE: MOODLE Finalitzat Del 19/11/2013 Duració: 30h

Curs pràctic per aprendre a utilitzar la plataforma Moodle a les nostres classes.
L’objectiu final és aprendre a utilitzar els diferents recursos que ens ofereix Moodle per poder crear i gestionar la nostra aula virtual. Així com altres aplicacions que ens poden ser d’utilitat, com ara, CMapTools per elaborar mapes conceptuals digitals

 • Actuació bàsica en urgències per a personal no sanitari Finalitzat Del 14/05/2014 Duració: 10h

Taller de primers auxilis

 • ÚS PRÀCTIC DE L’ANGLÈS: CONVERSA (NIVELL INTERMEDI i AVANÇAT) Finalitzat Del 04/02/2014 Duració: 20h

Aquest taller tindrà un enfocament totalment pràctic en quant a l’ús de l’anglès. Taller de conversa d’anglès on es suposa que l’alumnat(professorat) ja té unes nocions d’anglès. Equivaldria a un B1 o B2 del MECR en quant a nivell.

 •  INICIACIÓ A L’ANGLÈS: NIVELL BÀSIC Finalitzat Del 04/02/2014 Duració: 20h

Continguts:
– Assolir nocions bàsiques de l’anglès
– Afrontar converses bàsiques utilitzant l’anglès
– Adquirir vocabulari de caràcter bàsic
– Facilitar l’aprenentatge d’estructures gramaticals bàsiques

 • EL CINE: INSTRUMENTO DIDÀCTICO (2009-2010) Finalitzat

Vivimos en una cultura donde las tecnologías audiovisuales tienen un papel hegemónico en la educación y en la transmisión de valores. Gracias a ellas, revivimos, recreamos y acercamos a nuestro tiempo, hechos acontecidos hace muchos años. Creemos que actualmente urge la necesidad de utilizar el cine como recurso audiovisual que puede aportar un nuevo incentivo didáctico para abordar en el aula el tratamiento de los valores.

 • ADMINISTRACIÓ BÀSICA DE WEBS DOCENTS I GESTIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS (2009-2010) Finalizat

El present curs de formació, dissenyat per a cobrir 30 hores, té per objecte introduir el professorat de l’IES Dr. Lluís Simarro en la gestió, manteniment i creació de continguts per a impulsar el nou portal dinàmic que el centre ha posat en marxa aquest curs.