web familia

Per a poder consultar les notes i faltes dels alumnes del centre cal accedir al web de la Conselleria: Web familia – itaca

Prèviament cal fer la sol·licitud en secretaria del centre per tal de poder accedir amb usuari i contrasenya.