El Departament de Matemàtiques de l'IES Dr. Lluís Simarro us dóna la benvinguda al nostre espai docent.

Arxiu d’entrades
Log In

Temari de l’assignatura de Matemàtques II, de l’opció científica,  de 2n de batxillerat.

Àlgebra lineal

Geometria a l’espai

Anàlisi matemàtica


LLibre per descarregar

Glossari de termes matemàtics

Exàmens

Exercicis i problemes

      Proves tipus test de XTEC: Josep M. Olm Miras (IES Ribera Baixa)

Quaderns virtuals

Solucionari del llibre de Matemàtiques II (Ed. Anaya 2009) Exercicis resolts

Proves de selectivitat: Proves selectivitat CV des de 2002