El Departament de Matemàtiques de l'IES Dr. Lluís Simarro us dóna la benvinguda al nostre espai docent.

Arxiu d’entrades
Log In

Posts etiquetats ‘àlgebra lineal’

Problemes d’equacions i sistemes

GEOGEBRA

GEOGEBRA
La geometria dinàmica, l’àlgebra i l’anàlisi conformen el programa educatiu GeoGebra, guardonat en nombroses ocasions, que combina geometria i àlgebra amb el mateix nivell d’importància. D’una manera molt senzilla podeu fer construccions amb punts, figures, segments, rectes, vectors, còniques i també amb gràfiques de funcions que es poden modificar dinàmicament amb el ratolí. Per altra banda, el GeoGebra també admet expressions com: g: 3x + 4y = 7 o c: (x – 2)2 + (y – 3)2 = 25 , així com un conjunt de comandaments que inclou la derivació i la integració. La característica més destacable del GeoGebra és la presentació dual dels objectes: cada expressió de la finestra algèbrica es correspon amb un objecte de la finestra geomètrica i viceversa.
A continuació podeu accedir a la pàgina web on podeu descarregar-se el programa i obtenir informació d’ajuda i ús.