ENTRADA EN EL PROGRAMA ERASMUS + DE LA UNIÓ EUROPEA PER A DOS ANYS (Cursos 2019-2020 i 2020-2021).

El projecte de memòria democràtica de l’IES Lluís Simarro ha estat seleccionat per la Unió Europea per a participar en el programa Erasmus +. A partir d’aqeust moment i durant dos anys el nostre IES treballarà l’exili i la deportació republicana amb col·laboració amb el centre francès … i el centre austríac …

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020. En l’àmbit de l’Educació i la Formació ofereix oportunitats en tots els sectors educatius: Educació Superior, Formació Professional, Educació Escolar i Educació de Persones Adultes.

2.1 Destinataris

Erasmus+ ofereix oportunitats a:

 • Estudiants d’Educació Superior i Formació Professional que desitgin estudiar, formar-se o obtenir experiència laboral a l’estranger (incloses les mobilitats des d’i cap a Europa en l’àmbit de l’Educació Superior).
 • Estudiants d’Educació Secundària que desitgin realitzar un període d’estudis a l’estranger.
 • Professorat, formadors, personal d’administració que desitgin ensenyar, formar-se i aconseguir noves perspectives professionals a l’estranger, o compartir la seva experiència (incloses les mobilitats des d’i cap a Europa en l’àmbit de l’Educació Superior).
 • Organitzacions o institucions en els àmbits de l’educació i la formació que desitgin cooperar i intercanviar bones pràctiques amb la finalitat d’innovar i modernitzar-se.
 • Empreses i institucions d’Educació Superior per a col·laborar i reforçar el potencial empresarial, tant de personal com d’estudiants, així com per a ajudar les organitzacions a millorar la seva resposta a les necessitats del mercat laboral.
 • Organitzacions o institucions en els àmbits de l’educació i la formació amb l’objectiu de contribuir a la reforma de polítiques en l’àmbit de l’educació i la formació.

 

2.2 Objectius

 • Millorar el nivell d’aptituds i competències bàsiques, tenint en compte especialment la seva pertinència en el mercat de treball i la seva contribució a la cohesió de la societat. Amb això es pretén augmentar les oportunitats de mobilitat per motius d’aprenentatge i reforçar la cooperació entre el món de l’educació i la formació i el món laboral.
 • Impulsar les millores en la qualitat, l’excel·lència en la innovació i la internacionalització en les institucions d’educació i formació, en particular potenciant la cooperació transnacional.
 • Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i promoure l’àmplia diversitat lingüística de la Unió Europea i la sensibilització intercultural.
 • Promoure l’aparició i la conscienciació d’un espai europeu d’aprenentatge permanent, dissenyat per a donar suport a les reformes de les polítiques nacionals i la modernització dels sistemes educatius i de formació, en particular impulsant la cooperació política i un millor ús de les eines de transparència i reconeixement de la UE, així com la difusió de les bones pràctiques.
 • Potenciar la dimensió internacional de l’educació i la formació, en particular mitjançant la cooperació entre el programa i les institucions dels països associats en l’àmbit de la Formació Professional i l’Educació Superior. Amb això s’augmentarà l’atractiu de les institucions europees d’Educació Superior i es donarà suport a l’acció exterior de la Unió Europea, incloent els seus objectius de desenvolupament, mitjançant la promoció de la mobilitat i la cooperació entre el programa i les institucions d’Educació Superior dels països associats i el desenvolupament de les capacitats previstes als països associats.

2.3 Accions clau

Erasmus+ està integrat amb 3 Accions Clau amb oportunitats per a totes les persones i en tots els sectors educatius (Educació Escolar, Formació Professional, Educació Superior i Educació de Persones Adultes):

 • Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge (Acció Clau 1 – KA1).
 • Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques (Acció Clau 2 – KA2): Associacions Estratègiques.
 • Reforma de les polítiques dels sistemes d’educació, formació i joventut (Acció Clau 3 – KA3).

A més, aquestes accions clau es complementen amb:

 1. Les Activitats Jean Monnet, que tenen l’objectiu de promoure l’excel·lència en l’ensenyament i la recerca en l’àmbit dels estudis sobre la Unió Europea a tot el món.
 2. El suport a l’esport de base.