Arxius
Log In

Secció: ‘IMPRESOS’

Exempció F.C.T.

1.- Descarregar i emplenar la instancia corresponent. Podeu trobar-la en aquest enllaç .

2.- Signar digitalment o imprimir i signar la sol·licitud.

3.- Enviar al correu electronic la següent documentació.

* Instància emplenada i signada.

* Còpia del D.N.I. / N.I.E.

* Vida laboral.

* Certificat de l’empresa amb la relació de tasques realitzades.

* La Secretaria confirmarà la recepció.

Correu electrònic:

46018692.secretaria@edu.gva.es

 

 

Convalidacions Cicles Formatius

>> Sol·licitud de Convalidacio<<<

Complimentar lal sol·licitud  online, imprimir-la i presentar-la en la SECRETARIA de l’institut,  junt el certificat acadèmic original on consten les notes de l’assignatura o assignatures a convalidar.

Models

 

Model de sol·licitud

Anul·lar matrícula Cicles

Renuncia convocatòria Cicles

Sol·licitud títol Cicles i Batxillerat