El Departament de Ciències Socials, Geografia i Història us dóna la benvinguda al nostre espai docent.
Arxiu d’entrades
Núvol d’etiquetes
Log In

Secció: ‘HISTORIA DEL MON CONTEMPORANI’

EL MÓN ACTUAL. LA SOCIETAT ACTUAL.

EL MÓN ACTUAL. LA SOCIETAT ACTUAL.

EL MÓN ACTUAL. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA SOCIETAT DE MASSES.

EL MÓN ACTUAL. MITJANS DE COMUNICACIÓ I S MASSES

EL MÓN ACTUAL. GLOBALITZACIÓ I CIÈNCIA.

MÓN ACTUAL. GLOBALITZACIÓ I CIÈNCIA

EL MÓN ACTUAL. ELS CONFLICTES (1)

CONFLICTES EN EL MÓN ACTUAL 1

EL MÓN ACTUAL. EL NOU ORDRE INTERNACIONAL (1)

NOU ORDRE INTERNACIONAL 1

COMENTARI DE TEXT. TEMA: LA GUERRA FREDA.

TEXT CHURCHILL TELÓ D’ACER

LA REDACCIÓ D’UN TREBALL MONOGRÀFIC EN HISTÒRIA.

LA REDACCIÓ D UN TREBALL MONOGRAFIC

LA DESCOLONITZACIÓ. CONTRASTOS I DESIGUALTATS (2)

TEMA 13 DESCOLONITZACIÓ I DESIGUALTATS AL MÓN ACTUAL 2

LA DESCOLONITZACIÓ. CONTRASTOS I DESIGUALTATS EN EL MÓN ACTUAL.

TEMA 13 DESCOLONITZACIÓ I DESIGUALTATS AL MÓN ACTUAL 1

LA DESCOLONITZACIÓ. EL TERCER MÓN I ELS PROBLEMES HERETATS DEL COLONIALISME.

TEMA 13 DESCOLONITZACIÓ TERCER MÓN PROBLEMES HERETATS