El Departament de Ciències Socials, Geografia i Història us dóna la benvinguda al nostre espai docent.
Arxiu d’entrades
Núvol d’etiquetes
Log In

Secció: ‘GEOGRAFIA’

L´ORGANITZACIÓ POLITICA DE LES SOCIETATS

TEMA 3 l´organització politica de les societatas

TREBALL TEMA 13 – CAP A UN SISTEMA MUNDIAL- LA GLOBALITZACIO

TREBALL TEMA 13 CAP A UN SISTEMA MUNDIAL- LA GLOBALITZACIÓ

TREBALL DE RECUPERACIÓ DE GEOGRAFIA DE 3er E.S.O.

EXAMEN DE RECUPERACION 1ER Y 2º TRIMESTRE 2013

PREPARACIO EXAMEN TEMA 3 NATURALESA I SOCIETAT

PREGUNTES CLAU DEL TEMA 3 NATURALESA I SOCIETAT CONTESTADES

NATURALESA I SOCIETAT – L´ORGANITZACIÓ ECONÓMICA

C – ACTIVITAT ECONOMICA I ESPAI GEOGRAFIC

TEMA 3: NATURALESA I SOCIETAT

2B-TEMA 3- NATURALESA I SOCIETAT

II-4: L´AGRICULTURA LA RAMADERÍA I LA PESCA

Tema 4 Sector primario

II: ACTIVITAT ECONOMICA I ESPAI GEOGRÁFIC (3-4-5-6-7-8)

TEMES 3-4-5-6-7-ACTIVITAT ECONOMICA I ESPAI GEOGRAFIC

TEMA 3- ORGANITZACIÓ ECONÓMICA DE LES SOCIETATS (descarregar apunts)

TEMA 3 Organitzacio economica de les societats

GEOGRAFIA FISICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A tema 1 LA COMUNITAT VALENCIANA