Posts etiquetats ‘Paternitats Igualitàries’

Paternitats Igualitàries

Durant la setmana del 16 al 20 de gener tindrem al rebedor del centre l’exposició fotogràfica ‘Paternitats igualitàries” Les 25 imatges de Pau Fons es divideixen en tres eixos que constitueixen la paternitat igualitària i que són les cures, la connexió emocional dels pares amb els seus fills i filles i la corresponsabilitat en les tasques de la llar.

Es pretén mostrar a les alumnes i als alumnes que és possible trencar amb els rols de gènere que el patriarcat assigna als homes mitjançant el procés de socialització i avançar cap a la igualtat real entre homes i dones.

A l’IES Simarro apostem per una educació igualitària, inclusiva i sense biaix de gènere. Perquè la igualtat real entre homes i dones és el millor camí cap a una societat més justa.